Comenzi MOPAN Suceava

In data de 23 martie a.c., a demarat cursul de calificare nivel 2 Asistent Relații Publice și Comunicare pentru 50 de persoane, exclusiv de gen feminin, din Regiunea de Nord-Est. Timp de 6 luni de zile femeile din grupul țintă vor deprinde cunoștintele teoretice și practice aferente calificării Asistent Relații Publice și Comunicare sub îndrumarea a doi formatori de specialitate pentru partea teoretică și patru traineri pentru practică.

Asistentul de relatii publice și comunicare este intermediarul dintre organizația pe care o reprezintă și publicul specific acesteia, fiind responsabil față de aceste părți și distribuie informații care dau posibilitatea publicului organizației să-i înteleagă activitatea. Prin latura comunicațională, asistentul de relații publice desfășoară activități legate de constatarea și influențarea opiniilor unui grup de persoane, realizând pentru aceasta cercetarea tuturor categoriilor de public: primește informații de la acesta, informează conducerea în legătură cu reacțiile și atitudinile publicului, participă activ la implementarea de politici, evaluează constant eficienta tuturor programelor de relatii publice. Activitatea sa, se bazează pe comunicarea eficientă și pe realitate. Asistentul de relații publice și comunicare poate să funcționeze în interiorul unei organizații, ca angajat al unei agenții de relații publice sau ca și consultant independent.

Cursul are o durată de 720 de ore, din care 240 sunt repartizate pentru partea teoretică, iar 480 pentru cea practică. Aceasta din urmă se va desfășura în instituții de profil cu care au fost sau urmează să fie încheiate parteneriate de colaborare.

Cursul este organizat de Centru de Dezvoltare Sociala T&CO, CDS, în cadrul proiectului cu finanțare europeană „Formarea continuă – cheia pentru dezvoltarea în carieră și un acces egal pe piața muncii”, POSDRU 144/6.3/S/ ID135227, ca partener al proiectului.

„Formarea profesională – cheia pentru dezvoltare în carieră și un acces egal pe piața muncii” este un proiect prin care Universitatea Politehnnica din București, ca beneficiar și partenerii săi Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din Timișoara și Centrul de Dezvoltare Socială T&CO Iași își propun îmbunătățirea accesului unui număr de 520 de femei pe piața muncii, prin participarea la programe de formare profesională, de calificare sau instruire. Proiectul este cofinanțat prin Fondul Social European, prin programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Proiectul își propune:

  • implementarea unor programe de calificare profesională continuă din domeniile industriei și serviciilor, pentru 360 de femei, în vederea creșterii calificării și abilităților, pentru îmbunătățirea oportunităților de angajare ale acestora. Acest obiectiv va contribui la creșterea capacității de angajare a femeilor din grupul țintă, prin dezvoltarea competențelor și abilităților profesionale și la obținerea unor calificări corelate cu cerințele actuale ale pieței muncii;

  • creșterea potențialului antreprenorial pentru 100 de femei, prin dezvoltarea de competențe în vederea inițierii unei activități independente. Prin programul de formare în domeniul competențelor antreprenoriale se vor dezvolta abilitățile antreprenoriale și manageriale ale grupului țintă și se vor îmbunătăți abilitățile de a dezvolta și implementa proiecte/idei de afaceri;

  • îmbunătățirea competențelor în domeniul TIC și obținerea unor certificări internaționale a aptitudinilor de bază în operarea calculatorului, pentru 25 de femei. Prin intermediul acestui program se are în vedere dezvoltarea competențelor de utilizare a tehnicilor de informare și comunicare pentru 25 membre din grupul țintă, în vederea obținerii ECDL. Prin aceste certificate le sunt recunoscute posesorilor competențele indiferent de țara în care a fost emis certificatul;

  • implementarea unor programe specifice de sprijin pentru construirea unei cariere profesionale, în vederea accesului egal la ocupare, pentru 35 de membre ale grupului țintă. Acest obiectiv vizează formarea și exersarea de competențe din categoria soft skills, solicitate pe piața muncii și prin care se asigură dezvoltarea carierei;

  • realizarea unei campanii de conștientizare a problematicii inegalității de gen pe piața muncii, a efectelor acesteia în dezvoltarea carierei și a rolului autorităților publice în combaterea acestui fenomen. Se va realiza o campanie de conștientizare cu privire la egalitatea de șanse și de gen în administrația publică centrală și locală și vor fi promovate practici și modele de femei de succes.

Informatii cu privire la proiect pot fi gasite la adresa http://www.accesegal.upb.ro/ și http://www.centruldezvoltaresociala.ro .

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Social
SAV-COM Suceava
Bune practici pentru o batranete frumoasa
Castiga premii zilnice cu factura electronica din contul E.ON Myline
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
A.I.T.I. Imobiliare Suceava
General Construct - Anunturi angajare
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava