Comenzi MOPAN Suceava

Vineri 27 ianuarie 2023,  la Liceul Teoretic Filadelfia Suceava, Sala de Festivități,  a fost lansat oficial proiectul EduJoy– Bucuria de a învăța altfel”, cod MySMIS 153434, de către Inspectoratul Școlar Județean Suceava în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu Colegiul Național “Mihai Eminescu” Suceava, Școala Gimnazială Dornești, Școala Gimnazială “Iraclie Porumbescu” Frătăuții Noi și Asociația Centrul de Studii Sociale şi Educatie Civică Suceava.

Proiectul este  cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa Prioritară 6 „Educație și competențe”, Prioritatea de investiții-10.i.Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare, O.S.6.3. – Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparțînând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural/comunitățile dezavantajate socio-economic, O.S.6.6.- Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive, Apel –Educaţia nonformală în sistem outdoor.

Scopul proiectului îl constituie reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu prin măsuri integrate de prevenție, respectiv participarea unui număr de 324 de elevi la programe de educație nonformală în sistem outdoor și îmbunătățirea competențelor a 36 de cadre didactice/personal de sprijin din cele 3 unități de învățământ din județul Suceava.

Proiectul urmăreşte îmbunătăţirea competenţelor a 36 de cadre didactice din cele 3 unităţi de învăţământ partenere prin participarea acestora la un program de perfecţionare profesională, cu 15 credite, în domeniul organizarii şi furnizării educaţiei nonformale în sistem outdoor, în vederea promovării unor servicii educationale de calitate, centrate pe nevoile elevilor şi a unei şcoli incluzive. Cele 36 de cadre didactice după finalizarea programului de formare vor deveni traineri care vor desfăşura activiţăţi de educaţie nonformală în sistem outdoor cu  324 de elevi din grupul ţintă.

De asemenea, în vederea creşterii ratei de participare a elevilor în învăţământul primar şi secundar, proiectul prevede  un set complex de măsuri integrate de prevenţie, prin

organizarea de activitati educationale activ-participative, interactive, centrate pe nevoile elevilor din grupul ţintă.

GRUPUL ȚINTĂ

 • 36 cadre didactice /personal de sprijin din care :
 • 20 persoane Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava
 • 8 persoane Școala Gimnazială Dornești,
 • 8 persoane  Școala Gimnazială „Iraclie Porumbescu” Frătăuții Noi
 • 324 de elevi din clasele 0-X (ISCED 1-3) din care
 • 164 elevi ( 64 din învățământul gimnazial, 100 elevi din învățământul secundar)- Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava
 • 80 elevi ( 40 din învățământul primar, 40 elevi din învățământul gimnazial) – Școala Gimnazială Dornești,
 • 80 elevi ( 40 din învățământul primar, 40 elevi din învățământul gimnazial) -Școala Gimnazială „Iraclie Porumbescu” Frătăuții Noi

Cele mai importante rezultate propuse:

 • 18 Evenimente de informare – profesori -elevi
 • 1 curs de formare profesională -Educație prin activități outdoor pentru fiecare copil- pentru 36 Cadre didactice și personal de sprijin înscrise în grupul țintă;
 • 36 cadre didactice și personal de sprijin instruiți și certificați;
 • 3 Centre Interactive de Educație Outdoor (CIEO) create în școlile partenere;
 • 1 personaj Super Erou Creat și promovat în cadrul evenimentelor de informare;
 • 450 elevi informați despre activitățile proiectului și importanța sistemului educațional;
 • 324 elevi înscriși în grupul țintă-participanți la Programe de educație nonformală în sistem outdoor;
 • 1 Compendium activități outdoor;
 • 324 de elevi participanți la workshop-uri de educație pentru ecologie și dezvoltare durabilă;
 • 162 elevi participanți la workshop-uri de educație pentru sănătate, igienă şi nutriție;
 • 162 elevi participanți la cluburi de dezbateri Democrația suntem noi, implică-te și tu!
 • 162 elevi participanți la acțiuni de promovare a educației

Proiectul se va derula pe o perioada de 14 luni cu un Buget de 1,731,088.41lei

Evenimentul a fost organizat de doamna Lidia Acostoaie, inspector şcolar proiecte educaţionale europene,  moderat cu multă  măiestrie   şi  abordat ”altfel”,  adaptat în context de educaţie nonformală în sistem  outdoor de  doamna  Tatiana Vîntur- inspector școlar educație nonformală.

“Printr-un management de proiect bine planificat, organizat, gestionat și prin controlul sarcinilor și a  resurselor  ne dorim să   atingem  cu succes  obiectivele, rezultatele și indicatorii propuși” susține managerul de proiect.

Proiectul „EduJoy- Bucuria de a învăța altfel”, lansat de Inspectoratul Școlar Județean la Liceul Filadelfia, 1.0 out of 10 based on 2 ratings
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 1.0/10 (2 votes cast)
Educaţie
SAV-COM Suceava
FACOS Suceava
Edofier Fier Forjat
Castiga premii zilnice cu factura electronica din contul E.ON Myline
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
A.I.T.I. Imobiliare Suceava
General Construct - Anunturi angajare
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava