ANCOM a organizat două reuniuni ale Consiliului Consultativ în datele de 8 și 9 februarie 2023 pentru a discuta o serie de proiecte de decizii care actualizează legislația secundară din domeniul comunicațiilor electronice. Revizuirea acestor reglementări secundare este necesară pentru punerea în acord cu prevederile actuale ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, așa cum a fost aceasta modificată și completată prin Legea nr. 198/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice și pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de comunicații electronice.

Resursele de numerotație și portabilitatea numerelor

În ceea ce privește proiectul deciziei ANCOM pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul resurselor de numerotație, principalele modificări adoptate se referă la punerea la dispoziție, în Planul național de numerotație, a unei serii de numere nongeografice care pot fi utilizate pentru furnizarea de servicii care se realizează prin transferul automat al datelor între echipamente și sau aplicații (machine-to-machine), pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Totodată, ca urmare a experienței dobândite în timp de către Autoritate în ceea ce privește administrarea și gestionarea resurselor de numerotație, au fost luate o serie măsuri de simplificare de ordin administrativ/procedural.

În domeniul portabilității numerelor au fost adoptate măsuri care vizează acordarea de despăgubiri în cazul nerespectării de către furnizori a unor obligații pe care le au în cadrul procesului de portare, extinderea perioadei în care abonatul beneficiază de dreptul de portare, eliminarea posibilității de a percepe tarife de portare de către furnizorii acceptori, modalitatea de depunere a cererii de portare prin mijloace de comunicare la distanță, asignarea numerelor temporare și modalitatea de realizare a informării utilizatorilor finali.

Obligațiile de informare a utilizatorilor finali și alte măsuri pentru protecția acestora

Proiectul de decizie adoptat stabilește obligații în sarcina furnizorilor cu privire la informațiile care trebuie puse la dispoziția utilizatorilor finali pentru ca aceștia să poată lua decizii în cunoștință de cauză, informațiile minime care trebuie incluse în facturile detaliate emise utilizatorilor, formatul și modalitățile de transmitere a notificării privind intenția furnizorilor de a modifica unilateral contractul. De asemenea, decizia stabilește regulile de acordare a unor despăgubiri abonaților afectați de nerespectarea obligațiilor legale privitoare la transferul de la un furnizor de servicii de acces la internet la punct fix la altul și al nerespectării programărilor stabilite în vederea instalării, respectiv remedierii și restabilirii serviciului de acces la internet la punct fix în cadrul procesului de transfer.

Reglementările dedicate persoanelor cu dizabilități

Cu privire la accesul persoanelor cu dizabilități la servicii de comunicații electronice, decizia cuprinde o serie de măsuri pentru creșterea gradului de informare a acestora, prin intermediul unor modalități specifice nevoilor lor. Totodată, ținând cont de necesitatea adaptării pachetelor tarifare existente pe piață la specificul de consum al persoanelor cu dizabilități vizuale, respectiv auditive și/sau de vorbire, ANCOM a adoptat două configurații de pachete de servicii ce conțin un nivel minim de unități de consum, la tarife maxime recomandate a fi percepute de către furnizori.

Regimul de autorizare generală pentru furnizarea reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii electronice

Notificarea intenției de furnizare de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului este limitată la o notificare cu titlu declarativ, iar procedura de autorizare generală a fost simplificată ţinând seama de abordările europene în materie, simplificarea condiţiilor la nivelul administraţiei publice centrale, procesul de digitalizare a societăţii şi, nu în ultimul rând, de experienţa acumulată de Autoritate ca urmare a aplicării actualelor norme legale.

Astfel, având în vedere modelul unic european de notificare a intenţiei de a furniza reţele publice de comunicaţii electronice ori servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, a fost adoptat un nou formular-tip de notificare. Acesta conține informațiile necesare în vederea identificării solicitantului și asigurării unei comunicări facile între acesta și Autoritate, dar și noua clasificare a rețelelor și a serviciilor de comunicații electronice, împreună cu setul de informații necesare realizării unei descrieri succinte a rețelei sau serviciului pentru care se solicită autorizarea.

De asemenea, au fost adoptate modificări de structură precum şi de conţinut la Autorizaţia generală pentru furnizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice, ca urmare a stabilirii, în acord cu legislaţia primară, a unor condiţii exhaustive care vizează furnizarea de rețele şi/sau de servicii de comunicații electronice, cu excepția serviciilor de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere.

Adoptarea noului formular de notificare determină actualizarea informaţiilor referitoare la rețele și servicii de către toţi furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului.

Totuşi, pentru a veni în întâmpinarea furnizorilor, dar şi pentru a asigura o interpretare riguroasă şi unitară în ceea ce privește încadrarea tipurilor de rețele și de servicii de comunicații electronice, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a deciziei, ANCOM va trimite fiecărui furnizor, prin mijloace electronice, încadrarea, potrivit noului formular-tip al notificării, a tuturor tipurilor de reţele şi de servicii notificate ANCOM de respectivul furnizor anterior intrării în vigoare a prezentei decizii. În măsura în care sunt necesare modificări cu privire la încadrarea astfel realizată de Autoritate, fiecare furnizor are obligaţia de a completa în mod corespunzător şi de a transmite formularul-tip al notificării către ANCOM, până la data de 31 mai 2023, în caz contrar încadrarea astfel comunicată de ANCOM furnizorului în cauză urmând a fi validată ca atare.

ANCOM a adoptat o nouă serie de reglementări în domeniul comunicațiilor electronice, 10.0 out of 10 based on 1 rating
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
Economic
SAV-COM Suceava
FACOS Suceava
Edofier Fier Forjat
Castiga premii zilnice cu factura electronica din contul E.ON Myline
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
A.I.T.I. Imobiliare Suceava
General Construct - Anunturi angajare
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava