MOPAN Suceava

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a dezbătut și adoptat în cadrul Consiliului Consultativ, din data de 12 aprilie 2017, mai multe decizii care privesc piața serviciilor poștale. Astfel, au fost adoptate decizia privind cererea de compensare a costului net aferent furnizării serviciilor poștale din sfera serviciului universal în anul 2015, decizia privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poștale, decizia cu privire la raportarea unor date statistice de către furnizorii de servicii poștale și Strategia de reglementare în domeniul serviciilor poştale pentru perioada 2017-2020.

Costul net aferent furnizării serviciului universal poștal în anul 2015

În urma analizei cererii de compensare transmise ANCOM de către Compania Națională Poșta Română S.A. (CNPR), ANCOM a verificat și a ajustat, după caz, valoarea costului net al furnizării serviciilor incluse în sfera serviciului universal calculat în anul 2015 de către CNPR, iar apoi a analizat caracterul de sarcină injustă al costului net ajustat aferent furnizării serviciilor din sfera serviciului universal poștal în anul 2015 de către CNPR. Conform prevederilor legale, costul net reprezintă o sarcină injustă dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ două condiții legate de nivelul rentabilității capitalului mediu angajat și de pragul de materialitate în funcție de veniturile înregistrate din furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal.

Analiza ANCOM a arătat că primul criteriu este îndeplinit, având în vedere că rentabilitatea capitalului mediu angajat pe segmentul serviciului universal se află sub valoarea costului mediu ponderat al capitalului stabilit de ANCOM pentru anul 2015 la 13,10%, pe când cel de-al doilea criteriu nu este îndeplinit, având în vedere că valoarea costului net nu depășește pragul de materialitate de 3% din valoarea veniturilor înregistrate de furnizorul desemnat de serviciu universal din furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal.

În urma analizei ANCOM, costul net aferent furnizării serviciilor din sfera serviciului universal în anul 2015 nu constituie o sarcină injustă pentru CNPR și nu este necesară compensarea acestuia. Decizia este adoptată și va fi comunicată CNPR.

Decizia privind regimul de autorizare generală

Noul regim de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poștale urmărește transpunerea cât mai fidelă a ultimelor modificări și completări ale actualului cadru legal primar și totodată, ca urmare a evoluțiilor intervenite pe piața serviciilor poştale, o adaptare a legislaţiei secundare în materie la noile tendinţe inovative din domeniu. ANCOM a urmărit totodată și creșterea gradului de transparenţă de pe piața serviciilor poștale, înglobând în acest act normativ obligaţiile furnizorilor de servicii poştale în ceea ce privește punerea la dispoziția utilizatorilor a informaţiilor relevante.

Ca urmare a revizuirii regimului de autorizare generală, furnizorilor de servicii poștale le revine obligația de a transmite ANCOM, până la data de 31 octombrie 2017, condițiile generale privind furnizarea serviciilor poștale, actualizate în conformitate cu dispozițiile legale din acest act normativ.

Decizia aprobată în cadrul acestei ședințe se va transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României şi va intra în vigoare la 3 zile de la publicare.

Decizia cu privire la raportarea indicatorilor statistici

Având în vedere că în legislația primară au fost definite noi tipuri de trimiteri poștale, furnizorii de servicii poștale vor avea obligația de a raporta, în plus față de reglementarea actuală, și traficul și veniturile realizate din procesarea acestora: trimiteri de corespondență în număr mare, colete poștale în număr mare și imprimate în număr mare, pachete mici, respectiv pachete mici în număr mare, precum și sacii M. Ținând cont de evoluția tehnologică și de soluțiile inovative prin care mulți furnizori de servicii au început să asigure colectarea și livrarea trimiterilor poștale, este propus un nou indicator statistic privind sistemele automate de tip self-service, care va fi raportat în cadrul indicatorilor privind punctele de acces/contact nedeservite de personal, începând cu anul 2018, pentru perioada de referință 1 ianuarie – 31 decembrie 2017.

Aceste date statistice vor fi raportate anual, până la data de 15 martie cel târziu, pentru anul anterior.

Concomitent, prin noua decizie s-a instituit și obligația de raportare a unor noi indicatori, aceștia vizând traficul de trimiteri poștale (prelucrate în nume propriu și pe seama unui alt furnizor de servicii poștale) și veniturile provenind din furnizarea fiecărui serviciu inclus sau nu în sfera serviciului universal. Raportarea acestor indicatori se va face anual până la data de 15 iulie, pentru aceeași dată de referință reprezentată de anul calendaristic anterior.

Toate datele statistice vor fi transmise exclusiv prin mijloace electronice, prin intermediul unei aplicaţii informatice disponibile online aici, utilizând semnătura electronică certificată. Netransmiterea datelor statistice poate fi sancționată cu sume cuprinse între 100 și 15.000 lei pentru fiecare zi de întârziere.

Decizia se va publica în Monitorul Oficial al României și va intra în vigoare la data de 1 mai 2017.

Strategia de reglementare în domeniul serviciilor poştale pentru perioada 2017-2020

Strategia este structurată pe următoarele direcţii de acţiune: promovarea intereselor utilizatorilor de servicii poştale, asigurarea dreptului de acces la serviciul universal, promovarea concurenţei și încurajarea investiţiilor şi promovarea inovaţiei. Pentru a atinge obiectivele propuse, ANCOM va continua să monitorizeze condițiile de furnizare a serviciilor poștale și calitatea acestora, să informeze utilizatorii cu privire la drepturile lor în relația cu furnizorii de servicii poștale și să analizeze în ce măsură serviciile poștale disponibile pe piață asigură satisfacerea necesităților specifice ale utilizatorilor cu nevoi speciale. Activitatea de reglementare a serviciilor poștale a Autorității este armonizată cu direcțiile de acțiune și cu obiectivele strategice de reglementare stabilite în funcție de evoluția pieței și de reglementările de la nivel comunitar.

Strategia astfel adoptată va fi publicată pe pagina de internet a Autorității.

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) este instituţia care protejează interesele utilizatorilor de comunicaţii din România, prin promovarea concurenţei pe piaţa de comunicaţii, administrarea resurselor limitate, încurajarea investiţiilor eficiente în infrastructură şi a inovaţiei. Pentru mai multe detalii despre activitatea ANCOM vizitaţi www.ancom.org.ro şi www.portabilitate.ro. Pentru a compara ofertele de telefonie şi internet, intraţi pe www.veritel.ro. Pentru a testa și monitoriza calitatea serviciului de internet, accesați www.netograf.ro.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Economic
SAV-COM Suceava
MOPAN Suceava
FACOS Suceava
Edofier Fier Forjat
Castiga premii zilnice cu factura electronica din contul E.ON Myline
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
A.I.T.I. Imobiliare Suceava
General Construct - Anunturi angajare
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava