Comenzi MOPAN Suceava

1. Organizatorul licitaţiei: DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul în Suceava, B -dul 1 Mai 6, telefon 0230/217685, 0230/522564 fax 0230/521783, e-mail: office@suceava.rosilva.ro

2. Data şi ora desfăşurării licitaţiei:

 • 11.08.2021 ora 10:00 pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate aparţinând altor deţinători administrat de ocoalele silvice: Broşteni, Dorna Candrenilor, Vatra Dornei, Cârlibaba, Pojorâta, Moldovita și Stulpicani

Locul desfăşurării licitaţiei: platforma de licitaţie electronică a DIRECŢIEI SILVICE SUCEAVA, disponibilă la adresa licitatiedssv.ro 

3. Tipul licitaţiei: licitaţie ELECTRONICĂ

4. Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Data desfăşurării şi ora începerii preselecţiei: 03. 08.2021, începând cu ora 9 La preselecţie nu participă operatorii economici.

7. Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: Dosarele conţinând documentele solicitate conform Regulamentului aprobat prin HG 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare, se vor trimite DOAR  prin poşta electronică ( la adresa office@suceava.rosilva.ro sau licitatiedssv@gmail.com), în format pdf, semnate cu  semnătura electronică  calificată sau sigiliu electronic calificat. Pentru înscrierea la LICITAŢIA ELECTRONICA operatorii economici vor transmite o cerere de înscriere la licitaţia electronică, cu  indicarea identităţii lor electronice (adresa de e-mail validă a operatorului) conform modelului din Formularul 2, la care se anexează documentele solicitate conform Regulamentului aprobat prin HG 715/2017, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 02.08.2021, ora 1600.

8. Lista partizilor/grupajelor de partizi care se licitează, preţul de pornire la licitaţie pentru fiecare partidă/grupaj de partizi sunt afişate la sediul organizatorului şi pe site-urile: produselepadurii.ro, www.rosilva.ro şi www.silvasv.ro;

9. Volumul total de masă lemnoasă pe picior proprietate aparţinând altor deţinători oferit la licitaţie 8784,42 m3,

 • a) din care pe natură de produse:
  • produse principale:                 2996,25  (m3);
  • produse lucrări conservare:  641,61 (m3);
  • produse secundare:                 2184,45 (m3);
  • produse de igienă:                   871,32 (m3);
  • produse accidentale:               2090,79  (m3);
 • b) pe specii şi grupe de specii:
  • răşinoase:                            8502,6  (m3);
  • fag:                                       248,22  (m3);
  • diverse moi:                         9,0   (m3);
  • diverse tari:                          24,60  (m3);

Masa lemnoasă provine din fondul forestier proprietate publică a unităţiilor administrativ teritoriale Galautas, Parva, Dorna Candrenilor, Monor, Stulpicani, Vatra Dornei, Putna, Voitinel, Ostra, Sadova, Moldovita şi din fond forestier privat al Asociatiei “Budac Ragla” și al Obștii „Oușorul”.

10. Partida/grupajul de partizi rămasă/rămas neadjudecată/neadjudecat după încheierea licitaţiei NU se supune vânzării prin negociere, conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin G. 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare.

11. Caietul de sarcini poate fi procurat de pe pagina organizatorului  licitatiei www.silvasv.ro începând cu data de: 26.07.2021.

12. Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei:

 • informaţiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, condiţiile tehnice şi modalităţile concrete de realizare a conectării:
   • conectarea se realizează introducând ro în bara de adrese a browser-ului de internet. Se poate accesa direct link-ul din pagina principală de internet a Direcţiei Silvice Suceava – „LICITATIE ELECTRONICA” sau secţiunea „b. LICITATII ML PICIOR” – „LICITATIE ELECTRONICA”;
   • dispozitive ce  pot  fi  utilizate:  Calculator  PC/   Laptop/  Tableta/  Telefon smartphone (cu sistem Android, IOS, etc);
   • conexiune la internet stabilă: Mobilă: minim 3G+(H+), de preferat 4G sau Fixă: minim 10mbps;
   • Dispozitiv cu browser de internet, cu posibilitate de suport a următoarelor browsere: Chrome , Opera, Mozilla, Safari, sau Microsoft ®EDGE, ori Internet Explorer versiune 10 sau mai mult.
   • Riscurile neîndeplinirii condiţiilor tehnice minime de conectare la platforma electronică de licitaţie, conexiunea stabilă la internet cât şi asigurarea sursei de energie electrică necesară funcţionării dispozitivelor operatorului, inclusiv cazul fortuit, cad în sarcina operatorului economic după începerea licitaţiei.
 • criteriul de atribuire: preţul cel mai ridicat
 • Licitaţia electronică se desfăşoară într-o singură rundă de licitare, conform paşilor descrişi în caietul de sarcini, în ordinea partizilor/grupajelor de partizi de la ocoalele silvice programate a se licita, conform anunţului de licitaţie şi caietului de Licitaţia electronică se închide după ultima partida de la ultimul ocol programat, iar ora estimată de finalizare în ziua de licitaţie este ora 16.00.

13. Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: Direcţia Silvică Suceava – Biroul Producţie, telefon 0230/216.785 interior 227/288.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Licitaţii şi anunţuri

Direcţia Silvică Suceava
DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA
Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6
Telefon: 0230 217 685 / Fax: 0230 521 783

SAV-COM Suceava
FACOS Suceava
Edofier Fier Forjat
E.ON - Luna aceasta, factura electronica iti poate aduce premii in fiecare zi
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
A.I.T.I. Imobiliare Suceava
General Construct - Anunturi angajare
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava