Comenzi MOPAN Suceava

ANUNȚ DE VÂNZARE ARME DE VÂNĂTOARE

Direcția Silvică Suceava, cu sediul în Municipiul Suceava, B-dul 1 Mai, nr. 6, județul Suceava, telefon 0230/522564, cod de înregistrare fiscală RO 1590120, organizează în data de 29.09.2022, ora 10.00, licitație publică cu ofertă în plic închis, având ca obiect ”Vânzarea de arme vânătoare”. În caz de neadjudecare, licitaţia se va repeta în zilele de 06.10.2022, respectiv 13.10.2022, ambele la ora 10.00. Documentația de atribuire (Caietul de sarcini și Regulamentul de organizare...

5 luni în urmă | 381 vizualizări

Anunț privind organizarea LICITAȚIEI ELECTRONICE DE CESIUNE A DREPTULUI DE RECOLTARE A FRUFELOR COMESTIBILE DIN FLORA SPONTANĂ ÎN ANUL 2022

1.Organizatorul licitației: DIRECȚIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul în mun. Suceava, Bd.1 MAI. Nr.  6, e-mail: office@suceava.rosilva.ro 2. Data desfășurării și ora de start a licitației electronice: 27 IULIE 2022, ora de start 11:00 (ora României)  pentru  loturile de trufe de pădure din fondul forestier de stat administrat de Romsilva. 3. Locul desfășurării licitatiei : platforma de licitatie electronică a Regiei Nationale a  Pădurilor – Romsilva, disponibilă la adresa www.TrufeRNP.ro. 4....

7 luni în urmă | 522 vizualizări

Anunț privind organizarea LICITAȚIEI ELECTRONICE DE CESIUNE A DREPTULUI DE RECOLTARE A CIUPERCILOR DE PĂDURE COMESTIBILE DIN FLORA SPONTANĂ ÎN ANUL 2022

1. Organizatorul licitației: DIRECȚIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul în Suceava, Bd.1 MAI. Nr. 6, e-mail: office@suceava.rosilva.ro 2. Data desfășurării și ora de start a licitatiei electronice:  27 Iulie 2022, ora de start  12:00  (ora  României)  pentru  loturile de ciuperci  de pădure din fondul forestier de stat administrat de Romsilva. 3. Locul desfășurării licitației : platforma de licitație electronică a Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, disponibilă la adresa...

7 luni în urmă | 412 vizualizări

Anunţ privind organizarea LICITAŢIEI INTERMEDIARE DE VÂNZARE DE MATERIALE LEMNOASE DIN CONFISCĂRI, RESPECTIV MATERIALE LEMNOASE AL CĂROR VOLUM DEPĂŞEŞTE VOLUMUL ÎNSCRIS ÎN AVIZUL DE ÎNSOŢIRE POTRIVIT ART. 191 DIN LEGEA 171/2010 CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE,

1.Organizatorul licitaţiei: DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul in Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6, telefon 0230/522.564, 0230/217685, fax 0230/521783, e-mail: office@suceava.rosilva.ro 2. Data şi ora desfăşurării licitaţiei: -21 IULIE 2022 începând cu ora 10:00 Pentru vânzarea materialelor lemnoase din confiscări, respectiv materiale lemnoase al căror volum depăşeşte volumul înscris în avizul de însoţire potrivit art. 191 din legea 171/2010 cu modificările şi completările ulterioare...

7 luni în urmă | 500 vizualizări

Anunţ privind organizarea LICITAŢIEI intermediare de vânzare de masă lemnoasă pe picior din fondul forestier proprietate publica a statului administrat de Direcţia Silvică Suceava pentru producția anului 2022

1.Organizatorul licitaţiei: DIRECŢIA SILVICĂ SUC EAVA, cu s ediu l in Su ceava, B -dul 1 Mai 6, telefon 0230/217685, 0230/522564 fax 0230/521783, e-mail: office@suceava.rosilva.ro 2. Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 13.07.2022 ora 10:00 pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a statului al ocoalelor silvice: Broșteni, Crucea, Dorna Candrenilor, Iacobeni, Cârlibaba, Breaza, Pojorâta, 14.07.2022 ora 09:00 pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate...

7 luni în urmă | 541 vizualizări

ANUNȚ PUBLIC

Direcția Silvică Suceava, titular al planului „Amenajamentul fondului forestier proprietate publică a statului administrat de Ocolul Silvic Vatra Dornei din cadrul Direcției Silvice Suceava”, situat pe teritoriul U.A.T.-urilor: Câmpulung Moldovenesc, Dorna Arini, Dorna Candrenilor, Panaci, Pojorâta, Șaru Dornei, Vatra Dornei – de pe teritoriul județului Suceava și U.A.T. Bilbor, de pe teritoriul județului Harghita anunță publicul interesat că în Comitetul Special Constituit întrunit...

7 luni în urmă | 585 vizualizări

ANUNȚ VÂNZARE PRIN LICITAȚIE OFERTĂ DE VÂNZARE

DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul în Suceava, bulevardul 1 Mai, nr.6., , înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr. J/33/1109/1991, cod fiscal RO 1590120, tel. 0230522564, fax. 0230521783, vinde prin licitaţie publică cu strigare  un număr de  trei active disponibile de pe raza Ocolului Silvic Dorna Candrenilor, Ocolului Silvic Pojorâta,  respectiv O. S. Râșca, după cum urmează:     Nr. Crt.     Denumirea activului (construcției)       Ocolul...

7 luni în urmă | 494 vizualizări

ANUNȚ VÂNZARE PRIN LICITAȚIE OFERTA DE VÂNZARE

DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul în Suceava, bulevardul 1 Mai, nr.6., , înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr. J/33/1109/1991, cod fiscal RO 1590120, tel. 0230522564, fax. 0230521783, vinde prin licitaţie publică cu strigare  un număr de  trei active disponibile de pe raza Ocolului Silvic Dorna Candrenilor, Ocolului Silvic Pojorâta,  respectiv O. S. Râșca, după cum urmează: 1. Locuință individuală Dornișoara- Dorna Candrenilor- preț pornire a licitației:15200 lei ; garanția...

11 luni în urmă | 655 vizualizări

ANUNȚ CONCURS ETAPA II – 02.11.2021

...

1 an în urmă | 946 vizualizări

ANUNȚ CONCURS ETAPA I- 28.10.2021

...

1 an în urmă | 896 vizualizări

Anunț- Disponibil lemn de foc pentru populație la data de 19.10.2021

În vederea informării populaţiei referitor la posibilităţile de achiziţionare a lemnului pentru foc necesar încălzirii locuinţelor, vă informăm că Direcţia Silvică Suceava , în conformitate cu prevederile Legii 46/2008 – Codul Silvic, art.59, cu modificările şi completările ulterioare, oferă spre vânzare lemn pentru foc pentru încălzirea locuinţelor prin următoarele subunităţi: Preţurile de valorificare variază între 115 lei/mc cu TVA şi 650 lei/mc cu TVA în funcţie de specie...

1 an în urmă | 868 vizualizări

ANUNŢ DEZBATERE PUBLICĂ

DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA, titular al planului: „Studiu adițional de modificare a prevederilor amenajamentului Ocolului Silvic Adâncata U.P. VIII Zamostea și U.P. IX Zăvoaiele Siretului”, din cadrul Direcției Silvice Suceava, fond forestier proprietate publică a statului amplasat în raza administrativ-teritorială a comunelor Zvoriștea și Zamostea din județul Suceava și a comunei Vârfu Câmpului din județul Botoșani anunţă publicul interesat asupra finalizării raportului de mediu...

1 an în urmă | 704 vizualizări

INFORMARE DIRECȚIA SILVICĂ SUCEAVA

Această informare este efectuată de către DIRECȚIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul în mun. Suceava, str. 1 Mai nr. 6, ce intenționează să solicite de la Administrația Bazinală de Apă SIRET – S.G.A. Suceava (str. Universității nr. 48, Suceava), Aviz de Gospodărirea Apelor pentru realizarea lucrării “Reabilitare Drum forestier Dragușin 1” – din cadrul Ocolului Silvic Marginea, comuna Sucevița, județul Suceava. Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996...

1 an în urmă | 633 vizualizări

INFORMARE DIRECȚIA SILVICĂ SUCEAVA – “Refacere pod la hm 16+51 – DAF Arșița Troci”

Această informare este efectuată de către DIRECȚIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul în mun. Suceava, str. 1 Mai nr. 6, ce intenționează să solicite de la Administrația Bazinală de Apă SIRET – S.G.A. Suceava (str. Universității nr. 48, Suceava), Aviz de Gospodărirea Apelor pentru realizarea lucrării “Refacere pod la hm 16+51 – DAF Arșița Troci” – din cadrul Ocolului Silvic Stulpicani, comuna Stulpicani,  județul Suceava. Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor...

1 an în urmă | 622 vizualizări

INFORMARE DIRECȚIA SILVICĂ SUCEAVA “Refacere pod la hm 16+90 – DAF Pârâul Mălai”

Această informare este efectuată de către DIRECȚIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul în mun. Suceava, str. 1 Mai nr. 6, ce intenționează să solicite de la Administrația Bazinală de Apă SIRET – S.G.A. Suceava (str. Universității nr. 48, Suceava), Aviz de Gospodărirea Apelor pentru realizarea lucrării “Refacere pod la hm 16+90 – DAF Pârâul Mălai” – din cadrul Ocolului Silvic Stulpicani, comuna Stulpicani, județul Suceava. Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor...

1 an în urmă | 583 vizualizări

INFORMARE DIRECȚIA SILVICĂ SUCEAVA “Refacere pod la hm 18+00 – DAF Străjii Vadu Negrilesei”

Această informare este efectuată de către DIRECȚIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul în mun. Suceava, str. 1 Mai nr. 6, ce intenționează să solicite de la Administrația Bazinală de Apă SIRET – S.G.A. Suceava (str. Universității nr. 48, Suceava), Aviz de Gospodărirea Apelor pentru realizarea lucrării “Refacere pod la hm 18+00 – DAF Străjii Vadu Negrilesei” – din cadrul Ocolului Silvic Stulpicani, comuna Stulpicani,  județul Suceava. Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile...

1 an în urmă | 584 vizualizări

ANUNŢ DECIZIE DE EMITERE A AVIZULUI DE MEDIU

DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA, titular al planului: „Amenajamentul fondului forestier proprietate publică a statului administrat de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva prin Ocolul Silvic Marginea din cadrul Direcției Silvice Suceava”, anunţă publicul interesat asupra deciziei Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava de finalizare a procedurii de evaluare de mediu pentru planul menţionat. Decizia de emitere se concretizează în avizul de mediu care este un act administrativ...

1 an în urmă | 774 vizualizări

Anunț-licitație pentru închirierea unor construcții care nu mai deservesc nevoilor de pază și administrare a fondului forestier proprietate publică a statului sau nevoilor de producție din cadrul fostului Centru de Împletituri Marginea de la Ocolul Silvic Marginea

Direcția Silvică Suceava, cu sediul in B-dul 1 Mai nr. 6 anunță pentru ziua de 06.09.2021 organizarea unei LICITAȚII la sediul unității, pentru închirierea unor construcții care nu mai deservesc nevoilor de pază și administrare a fondului forestier proprietate publică a statului sau nevoilor de produție din cadrul fostului Centru de Împletituri Marginea de la Ocolul Silvic Marginea, conform caietului de sarcini: Localizare: Ocolul Silvie Marginea Denumire obiectiv: Construcții...

1 an în urmă | 798 vizualizări

ANUNT DECIZIE DE EMITERE A AVIZULUI DE MEDIU

DIRECTIA  SILVICA  SUCEAVA, titular al planului „Amenajamentul fondului forestier proprietate publică a statului administrat  de Regia Natională a Padurilor –Romsilva prin  Ocolul Silvic Dolhasca, din cadrul Direcției Silvice Suceava”, anunță publicul interesat asupra deciziei Agenției pentru Protecția Mediului Suceava de finalizare a procedurii de evaluare de mediu pentru planul menționat. Confom art.7 alin (2), din H.G. nr. 1076/2004(actualizată), avizul va fi emis...

1 an în urmă | 783 vizualizări

Anunţ privind organizarea LICITAŢIEI INTERMEDIARE DE VÂNZARE DE MATERIALE LEMNOASE DIN CONFISCĂRI, RESPECTIV MATERIALE LEMNOASE AL CĂROR VOLUM DEPĂŞEŞTE VOLUMUL ÎNSCRIS ÎN AVIZUL DE ÎNSOŢIRE POTRIVIT ART. 191 DIN LEGEA 171/2010 CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

1. Organizatorul licitaţiei: DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul in Suceava, B -dul 1 Mai nr. 6, telefon 0230/522.564, 0230/217685, fax 0230/521783, e-mail: office@suceava.rosilva.ro 2. Data şi ora desfăşurării licitaţiei: –30 iulie 2021 începând cu ora 10:00 Pentru vânzarea materialelor lemnoase din confiscări, respectiv materiale lemnoase al căror volum depăşeşte volumul înscris în avizul de însoţire potrivit art. 191 din legea 171/2010 cu modificările şi  completările...

2 ani în urmă | 874 vizualizări

Anunţ privind organizarea LICITAŢIEI INTERMEDIARE de vânzare de masă lemnoasă pe picior din fondul forestier aparţinând altor deţinători administrat de Direcţia Silvică Suceava pentru producţia anului 2021

1. Organizatorul licitaţiei: DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul în Suceava, B -dul 1 Mai 6, telefon 0230/217685, 0230/522564 fax 0230/521783, e-mail: office@suceava.rosilva.ro 2. Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 11.08.2021 ora 10:00 pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate aparţinând altor deţinători administrat de ocoalele silvice: Broşteni, Dorna Candrenilor, Vatra Dornei, Cârlibaba, Pojorâta, Moldovita și Stulpicani Locul desfăşurării licitaţiei: platforma...

2 ani în urmă | 1161 vizualizări

ANUNȚ LICITAȚIE

Direcția Silvică Suceava, cu sediul in B-dul 1 Mai nr. 6 anunță pentru ziua de 09.08.2021 organizarea unei LICITAȚII la sediul unității, pentru închirierea a două obiective de la Ocolul Silvic Solca, conform caietului de sarcini: I. Casa locuit individuala Ilisesti – 4 obiective Ocol Silvic Solca Denumire obiectiv: Casa locuit individuală Ilișești – 4 obiective Suprafața imobil de închiriat (mp): 503 Nr. inventar: 102663, 100162, 102596, 103892 Valoare de pornire...

2 ani în urmă | 1207 vizualizări

ANUNŢ DEZBATERE PUBLICĂ

DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA, titular al planului: „Amenajamentul fondului forestier proprietate publică a statului, administrat de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva prin Ocolul Silvic Putna, din cadrul Direcției Silvice Suceava” amplasat în în raza administrativ-teritorială a comunelor  Brodina, Moldovița, Putna, Straja, Sucevița, Vicovu de Jos și Voitinel din județul Suceava,  anunţă publicul interesat asupra finalizarii raportului de mediu, ce poate fi consultat la sediul...

2 ani în urmă | 952 vizualizări

ANUNŢ DEZBATERE PUBLICĂ

DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA având sediul în localitatea Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6, titular al planului Amenajamentul fondului forestier proprietate publică a statului, administrat de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva prin Ocolul Silvic Dolhasca din cadrul Direcției Silvice Suceava anunţă publicul interesat asupra finalizării proiectului de plan: Amenajamentul fondului forestier proprietate publică a statului, administrat de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva prin Ocolul...

2 ani în urmă | 884 vizualizări

ANUNȚ LICITAȚIE CIUPERCI COMESTIBILE (hribi, gălbiori, ghebe)

Direcția Silvică Suceava, cu sediul In 8-dul 1 Mai nr. 6 anunță pentru ziua de 29 iunie 2021. ORELE 13.00 organizarea unei LICITAȚII  la sediul unității, pentru cesionarea dreptului de recoltare a ciupercilor comestibile (hribi, galbiori, ghebe) în sezonul 2021, din fondul forestier proprietate publică a statului, pentru ocoalele silvice ale Direcției Silvice Suceava – cantitate totală 105 tone, din care 75 tone hribi ( boletus edulis), 15 tone galbiori (cantharellus cibarius)...

2 ani în urmă | 958 vizualizări

ANUNȚ privind vânzarea de coarne căzute

Direcția Silvică Suceava cu sediul în Municipiul Suceava B-dul 1 Mai nr. 6 tel: 0230/522564, fax: 0230/521783, 0230522833, anunță scoaterea la licitație a cantității de 140,7 kg coarne căzute. Licitația va fi publică în plic închis și se va desfășura în data de 02.07.2021 ora 10:00, la sediul Direcției Silvice Suceava. Plicurile sigilate conținând documentele de mai jos, se vor depune la secretariatul Direcției Silvice Suceava până pe data de 02.07.2021 ora 09:00 : 1. Certificat...

2 ani în urmă | 922 vizualizări

ANUNŢ DEZBATERE PUBLICĂ

DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA având sediul în localitatea Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6, titular al planului Amenajamentul fondului forestier proprietate publică a statului, administrat de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva prin Ocolul Silvic Dolhasca din cadrul Direcției Silvice Suceava anunţă publicul interesat asupra finalizării proiectului de plan: Amenajamentul fondului forestier proprietate publică a statului, administrat de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva prin Ocolul...

2 ani în urmă | 877 vizualizări

ANUNȚ VÂNZARE PRIN LICITAȚIE – OFERTA DE VÂNZARE

R.N.P.- Romsilva – DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul în Suceava, bulevardul 1 Mai, nr.6., tel.0230522564, fax 0230521783, înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr. J/33/1109/1991, cod fiscal RO 1590120, vinde prin licitaţie publică cu strigare  un număr de  două active disponibile de pe raza Ocolului Silvic Dorna Candrenilor, după cum urmează: 1. Sediul fostului Ocol Silvic Coşna + anexe – Pret pornire a licitatie: 490000 lei; Garantia de participare: 24500 lei;...

2 ani în urmă | 922 vizualizări

Informare DIRECȚIA SILVICĂ SUCEAVA

Această informare este efectuată de DIRECȚIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul în mun. Suceava, str. 1 Mai nr. 6, ce intenționează să solicite de la Administrația Bazinală de Apă SIRET – S.G.A. Suceava (str. Universității nr. 48, Suceava), Aviz de Gospodărirea Apelor pentru realizarea lucrării „Drum forestier Racordare Laura – Lozescu” – din cadrul Ocolului Silvic Marginea, comuna Horodnic de Sus, județul Suceava. Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr....

2 ani în urmă | 1067 vizualizări

Direcția Silvică Suceava – INFORMARE

Această informare este efectuată de către Direcția Silvică Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, strada 1 Mai, nr. 6, ce intenționează să solicite de la Administrația Bazinală de Apă SIRET- S.G.A. Suceava (strada Universității, nr. 48, Suceava) Aviz de Gospodărirea Apelor pentru realizarea lucrării ”Drum forestier Istrățeni”, din cadrul Ocolului Silvic Mălini, comuna Mălini, județul Suceava. Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996...

2 ani în urmă | 1070 vizualizări

Direcția Silvică Suceava – ANUNȚ PUBLIC

DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul în Suceava, bulevardul 1 Mai, nr.6., tel.522564, fax 521783, înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr. J/33/1109/1991, cod fiscal RO 1590120, tel. 0230522564, fax. 0230521783, titular al Studiului adițional de modificare a prevederilor amenajamentului Ocolului Silvic Stulpicani U.P. V Tarnița anunță publicul interesat asupra inițierii procedurii de emitere a avizului de mediu pentru studiul adițional. Documentația aferentă al Studiului adițional...

2 ani în urmă | 1045 vizualizări

Direcția Silvică Suceava – ANUNȚ PUBLIC

DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul în Suceava, bulevardul 1 Mai, nr.6., tel.522564, fax 521783, înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr. J/33/1109/1991, cod fiscal RO 1590120, tel. 0230522564, fax. 0230521783, titular al planului ”Amenajamentul Ocolului Silvic Crucea” anunta publicul interesat asupra finalizarii proiectului de plan, a raportului de mediu si a studiului de evaluare adecvată,  in cadrul procedurii de obtinere a avizului de mediu pentru planul mentionat. Planul, ...

2 ani în urmă | 935 vizualizări

Direcția Silvică Suceava – ANUNȚ PUBLIC

DIRECȚIA SILVICĂ SUCEAVA, județul Suceava, titulară a planului ”Studiu adițional de modificare a prevederilor amenajamentului fondului forestier  proprietate publică a statului, Ocolul Silvic Solca – U.P. III Ilișești”, anunță publicul interesat că în Comitetul Special Constituit întrunit în data de 06.11.2020 s-a luat decizia ca planul să fie supus adoptării, fără evaluare de mediu/evaluare adecvată, prin procedura simplificată, fără aviz de mediu. Informațiile și observațiile...

2 ani în urmă | 1072 vizualizări

Anunț vânzarea prin licitație. Ofertă de vânzare

...

2 ani în urmă | 1334 vizualizări
SAV-COM Suceava
FACOS Suceava
Edofier Fier Forjat
E.ON - Luna aceasta, factura electronica iti poate aduce premii in fiecare zi
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
A.I.T.I. Imobiliare Suceava
General Construct - Anunturi angajare
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava
Bioenergy Suceava