Anunț privind semnarea contractului de finanțare pentru proiectul „Reabilitare termică Liceul Tehnologic Vasile Gherasim Marginea (Școala nr.1 – corp A), județul Suceava” cod C5-B1-2118

Comunicat de presă „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” Primăria comunei Marginea anunță semnarea contractului de finanțare nr. 9785 / 25.01.2023 / 2359 / 09.02.2023 pentru proiectul „Reabilitare termică Liceul Tehnologic Vasile Gherasim Marginea (Școala nr.1 – corp A), județul Suceava” cod C5-B1-2118. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă imbunătățirea fondului construit printr-o abordare integrată a eficienței energetice prin realizarea de lucrări conexe...

2 luni în urmă | 259 vizualizări

Anunț privind semnarea contractului de finanțare pentru proiectul „Reabilitare și eficientizare energetică sediu Primărie comuna Marginea” cod C10-I3-1081

Comunicat de presă „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” Comuna Marginea anunță semnarea contractului de finanțare nr. 7863 / 20.01.2023 / 2578 / 15.02.2023 pentru proiectul „Reabilitare și eficientizare energetică sediu Primărie comuna Marginea” cod C10-I3-1081. Obiectivul proiectului îl reprezintă renovarea energetică moderată a sediului administrativ al Primăriei Comunei Marginea, contribuind astfel la îmbunătățirea furnizării de servicii publice la nivel local....

2 luni în urmă | 252 vizualizări

Anunț privind semnarea contractului de finanțare pentru proiectul „Actualizare Plan Urbanistic General al comunei Marginea” cod C10-I4-29

Comunicat de presă „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” Comuna Marginea anunță semnarea contractului de finanțare nr. 131440/21.11.2022 / 16402 / 15.12.2022 pentru proiectul „Actualizare Plan Urbanistic General al comunei Marginea” cod C10-I4-29. Obiectivul general al proiectului ”Actualizare Plan Urbanistic General al Comunei Marginea, județul Suceava”, il reprezintă îmbunătățirea cadrului de planificare teritorială prin documente și proceduri simplificate și...

2 luni în urmă | 238 vizualizări

Anunț privind semnarea proiectului „ÎNFIINȚARE CENTRU DE COLECTARE DEȘEURI PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA MARGINEA JUDEȚUL SUCEAVA”

Comuna Marginea anunță semnarea contractului de finanțare nr. C3I1A0122000582 /27.03.2023 pentru proiectul „ÎNFIINȚARE CENTRU DE COLECTARE DEȘEURI PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA MARGINEA JUDEȚUL SUCEAVA”, cod proiect C3I1A0122000582. Proiectul „ÎNFIINȚARE CENTRU DE COLECTARE DEȘEURI PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA MARGINEA JUDEȚUL SUCEAVA”, propune înfiinţarea şi dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar (CAV), ce va asigura colectarea separată a deşeurilor municipale...

2 luni în urmă | 250 vizualizări

ANUNȚ DE VÂNZARE ARME DE VÂNĂTOARE

Direcția Silvică Suceava, cu sediul în Municipiul Suceava, B-dul 1 Mai, nr. 6, județul Suceava, telefon 0230/522564, cod de înregistrare fiscală RO 1590120, organizează în data de 29.09.2022, ora 10.00, licitație publică cu ofertă în plic închis, având ca obiect ”Vânzarea de arme vânătoare”. În caz de neadjudecare, licitaţia se va repeta în zilele de 06.10.2022, respectiv 13.10.2022, ambele la ora 10.00. Documentația de atribuire (Caietul de sarcini și Regulamentul de organizare...

8 luni în urmă | 618 vizualizări

Anunț privind organizarea LICITAȚIEI ELECTRONICE DE CESIUNE A DREPTULUI DE RECOLTARE A FRUFELOR COMESTIBILE DIN FLORA SPONTANĂ ÎN ANUL 2022

1.Organizatorul licitației: DIRECȚIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul în mun. Suceava, Bd.1 MAI. Nr.  6, e-mail: office@suceava.rosilva.ro 2. Data desfășurării și ora de start a licitației electronice: 27 IULIE 2022, ora de start 11:00 (ora României)  pentru  loturile de trufe de pădure din fondul forestier de stat administrat de Romsilva. 3. Locul desfășurării licitatiei : platforma de licitatie electronică a Regiei Nationale a  Pădurilor – Romsilva, disponibilă la adresa www.TrufeRNP.ro. 4....

11 luni în urmă | 779 vizualizări

Anunț privind organizarea LICITAȚIEI ELECTRONICE DE CESIUNE A DREPTULUI DE RECOLTARE A CIUPERCILOR DE PĂDURE COMESTIBILE DIN FLORA SPONTANĂ ÎN ANUL 2022

1. Organizatorul licitației: DIRECȚIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul în Suceava, Bd.1 MAI. Nr. 6, e-mail: office@suceava.rosilva.ro 2. Data desfășurării și ora de start a licitatiei electronice:  27 Iulie 2022, ora de start  12:00  (ora  României)  pentru  loturile de ciuperci  de pădure din fondul forestier de stat administrat de Romsilva. 3. Locul desfășurării licitației : platforma de licitație electronică a Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, disponibilă la adresa...

11 luni în urmă | 643 vizualizări

Anunţ privind organizarea LICITAŢIEI INTERMEDIARE DE VÂNZARE DE MATERIALE LEMNOASE DIN CONFISCĂRI, RESPECTIV MATERIALE LEMNOASE AL CĂROR VOLUM DEPĂŞEŞTE VOLUMUL ÎNSCRIS ÎN AVIZUL DE ÎNSOŢIRE POTRIVIT ART. 191 DIN LEGEA 171/2010 CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE,

1.Organizatorul licitaţiei: DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul in Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6, telefon 0230/522.564, 0230/217685, fax 0230/521783, e-mail: office@suceava.rosilva.ro 2. Data şi ora desfăşurării licitaţiei: -21 IULIE 2022 începând cu ora 10:00 Pentru vânzarea materialelor lemnoase din confiscări, respectiv materiale lemnoase al căror volum depăşeşte volumul înscris în avizul de însoţire potrivit art. 191 din legea 171/2010 cu modificările şi completările ulterioare...

11 luni în urmă | 729 vizualizări

Anunţ privind organizarea LICITAŢIEI intermediare de vânzare de masă lemnoasă pe picior din fondul forestier proprietate publica a statului administrat de Direcţia Silvică Suceava pentru producția anului 2022

1.Organizatorul licitaţiei: DIRECŢIA SILVICĂ SUC EAVA, cu s ediu l in Su ceava, B -dul 1 Mai 6, telefon 0230/217685, 0230/522564 fax 0230/521783, e-mail: office@suceava.rosilva.ro 2. Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 13.07.2022 ora 10:00 pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a statului al ocoalelor silvice: Broșteni, Crucea, Dorna Candrenilor, Iacobeni, Cârlibaba, Breaza, Pojorâta, 14.07.2022 ora 09:00 pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate...

11 luni în urmă | 803 vizualizări

ANUNȚ PUBLIC

Direcția Silvică Suceava, titular al planului „Amenajamentul fondului forestier proprietate publică a statului administrat de Ocolul Silvic Vatra Dornei din cadrul Direcției Silvice Suceava”, situat pe teritoriul U.A.T.-urilor: Câmpulung Moldovenesc, Dorna Arini, Dorna Candrenilor, Panaci, Pojorâta, Șaru Dornei, Vatra Dornei – de pe teritoriul județului Suceava și U.A.T. Bilbor, de pe teritoriul județului Harghita anunță publicul interesat că în Comitetul Special Constituit întrunit...

11 luni în urmă | 826 vizualizări

ANUNȚ VÂNZARE PRIN LICITAȚIE OFERTĂ DE VÂNZARE

DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul în Suceava, bulevardul 1 Mai, nr.6., , înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr. J/33/1109/1991, cod fiscal RO 1590120, tel. 0230522564, fax. 0230521783, vinde prin licitaţie publică cu strigare  un număr de  trei active disponibile de pe raza Ocolului Silvic Dorna Candrenilor, Ocolului Silvic Pojorâta,  respectiv O. S. Râșca, după cum urmează:     Nr. Crt.     Denumirea activului (construcției)       Ocolul...

11 luni în urmă | 732 vizualizări

ANUNȚ VÂNZARE PRIN LICITAȚIE OFERTA DE VÂNZARE

DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul în Suceava, bulevardul 1 Mai, nr.6., , înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr. J/33/1109/1991, cod fiscal RO 1590120, tel. 0230522564, fax. 0230521783, vinde prin licitaţie publică cu strigare  un număr de  trei active disponibile de pe raza Ocolului Silvic Dorna Candrenilor, Ocolului Silvic Pojorâta,  respectiv O. S. Râșca, după cum urmează: 1. Locuință individuală Dornișoara- Dorna Candrenilor- preț pornire a licitației:15200 lei ; garanția...

1 an în urmă | 947 vizualizări

ANUNȚ CONCURS ETAPA II – 02.11.2021

...

2 ani în urmă | 1322 vizualizări

ANUNȚ CONCURS ETAPA I- 28.10.2021

...

2 ani în urmă | 1238 vizualizări

Anunț- Disponibil lemn de foc pentru populație la data de 19.10.2021

În vederea informării populaţiei referitor la posibilităţile de achiziţionare a lemnului pentru foc necesar încălzirii locuinţelor, vă informăm că Direcţia Silvică Suceava , în conformitate cu prevederile Legii 46/2008 – Codul Silvic, art.59, cu modificările şi completările ulterioare, oferă spre vânzare lemn pentru foc pentru încălzirea locuinţelor prin următoarele subunităţi: Preţurile de valorificare variază între 115 lei/mc cu TVA şi 650 lei/mc cu TVA în funcţie de specie...

2 ani în urmă | 1101 vizualizări

ANUNŢ DEZBATERE PUBLICĂ

DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA, titular al planului: „Studiu adițional de modificare a prevederilor amenajamentului Ocolului Silvic Adâncata U.P. VIII Zamostea și U.P. IX Zăvoaiele Siretului”, din cadrul Direcției Silvice Suceava, fond forestier proprietate publică a statului amplasat în raza administrativ-teritorială a comunelor Zvoriștea și Zamostea din județul Suceava și a comunei Vârfu Câmpului din județul Botoșani anunţă publicul interesat asupra finalizării raportului de mediu...

2 ani în urmă | 923 vizualizări

INFORMARE DIRECȚIA SILVICĂ SUCEAVA

Această informare este efectuată de către DIRECȚIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul în mun. Suceava, str. 1 Mai nr. 6, ce intenționează să solicite de la Administrația Bazinală de Apă SIRET – S.G.A. Suceava (str. Universității nr. 48, Suceava), Aviz de Gospodărirea Apelor pentru realizarea lucrării “Reabilitare Drum forestier Dragușin 1” – din cadrul Ocolului Silvic Marginea, comuna Sucevița, județul Suceava. Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996...

2 ani în urmă | 846 vizualizări

INFORMARE DIRECȚIA SILVICĂ SUCEAVA – “Refacere pod la hm 16+51 – DAF Arșița Troci”

Această informare este efectuată de către DIRECȚIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul în mun. Suceava, str. 1 Mai nr. 6, ce intenționează să solicite de la Administrația Bazinală de Apă SIRET – S.G.A. Suceava (str. Universității nr. 48, Suceava), Aviz de Gospodărirea Apelor pentru realizarea lucrării “Refacere pod la hm 16+51 – DAF Arșița Troci” – din cadrul Ocolului Silvic Stulpicani, comuna Stulpicani,  județul Suceava. Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor...

2 ani în urmă | 844 vizualizări

INFORMARE DIRECȚIA SILVICĂ SUCEAVA “Refacere pod la hm 16+90 – DAF Pârâul Mălai”

Această informare este efectuată de către DIRECȚIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul în mun. Suceava, str. 1 Mai nr. 6, ce intenționează să solicite de la Administrația Bazinală de Apă SIRET – S.G.A. Suceava (str. Universității nr. 48, Suceava), Aviz de Gospodărirea Apelor pentru realizarea lucrării “Refacere pod la hm 16+90 – DAF Pârâul Mălai” – din cadrul Ocolului Silvic Stulpicani, comuna Stulpicani, județul Suceava. Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor...

2 ani în urmă | 817 vizualizări

INFORMARE DIRECȚIA SILVICĂ SUCEAVA “Refacere pod la hm 18+00 – DAF Străjii Vadu Negrilesei”

Această informare este efectuată de către DIRECȚIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul în mun. Suceava, str. 1 Mai nr. 6, ce intenționează să solicite de la Administrația Bazinală de Apă SIRET – S.G.A. Suceava (str. Universității nr. 48, Suceava), Aviz de Gospodărirea Apelor pentru realizarea lucrării “Refacere pod la hm 18+00 – DAF Străjii Vadu Negrilesei” – din cadrul Ocolului Silvic Stulpicani, comuna Stulpicani,  județul Suceava. Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile...

2 ani în urmă | 805 vizualizări

ANUNŢ DECIZIE DE EMITERE A AVIZULUI DE MEDIU

DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA, titular al planului: „Amenajamentul fondului forestier proprietate publică a statului administrat de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva prin Ocolul Silvic Marginea din cadrul Direcției Silvice Suceava”, anunţă publicul interesat asupra deciziei Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava de finalizare a procedurii de evaluare de mediu pentru planul menţionat. Decizia de emitere se concretizează în avizul de mediu care este un act administrativ...

2 ani în urmă | 1005 vizualizări

Anunț-licitație pentru închirierea unor construcții care nu mai deservesc nevoilor de pază și administrare a fondului forestier proprietate publică a statului sau nevoilor de producție din cadrul fostului Centru de Împletituri Marginea de la Ocolul Silvic Marginea

Direcția Silvică Suceava, cu sediul in B-dul 1 Mai nr. 6 anunță pentru ziua de 06.09.2021 organizarea unei LICITAȚII la sediul unității, pentru închirierea unor construcții care nu mai deservesc nevoilor de pază și administrare a fondului forestier proprietate publică a statului sau nevoilor de produție din cadrul fostului Centru de Împletituri Marginea de la Ocolul Silvic Marginea, conform caietului de sarcini: Localizare: Ocolul Silvie Marginea Denumire obiectiv: Construcții...

2 ani în urmă | 1042 vizualizări

ANUNT DECIZIE DE EMITERE A AVIZULUI DE MEDIU

DIRECTIA  SILVICA  SUCEAVA, titular al planului „Amenajamentul fondului forestier proprietate publică a statului administrat  de Regia Natională a Padurilor –Romsilva prin  Ocolul Silvic Dolhasca, din cadrul Direcției Silvice Suceava”, anunță publicul interesat asupra deciziei Agenției pentru Protecția Mediului Suceava de finalizare a procedurii de evaluare de mediu pentru planul menționat. Confom art.7 alin (2), din H.G. nr. 1076/2004(actualizată), avizul va fi emis...

2 ani în urmă | 1014 vizualizări

Anunţ privind organizarea LICITAŢIEI INTERMEDIARE DE VÂNZARE DE MATERIALE LEMNOASE DIN CONFISCĂRI, RESPECTIV MATERIALE LEMNOASE AL CĂROR VOLUM DEPĂŞEŞTE VOLUMUL ÎNSCRIS ÎN AVIZUL DE ÎNSOŢIRE POTRIVIT ART. 191 DIN LEGEA 171/2010 CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

1. Organizatorul licitaţiei: DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul in Suceava, B -dul 1 Mai nr. 6, telefon 0230/522.564, 0230/217685, fax 0230/521783, e-mail: office@suceava.rosilva.ro 2. Data şi ora desfăşurării licitaţiei: –30 iulie 2021 începând cu ora 10:00 Pentru vânzarea materialelor lemnoase din confiscări, respectiv materiale lemnoase al căror volum depăşeşte volumul înscris în avizul de însoţire potrivit art. 191 din legea 171/2010 cu modificările şi  completările...

2 ani în urmă | 1102 vizualizări

Anunţ privind organizarea LICITAŢIEI INTERMEDIARE de vânzare de masă lemnoasă pe picior din fondul forestier aparţinând altor deţinători administrat de Direcţia Silvică Suceava pentru producţia anului 2021

1. Organizatorul licitaţiei: DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul în Suceava, B -dul 1 Mai 6, telefon 0230/217685, 0230/522564 fax 0230/521783, e-mail: office@suceava.rosilva.ro 2. Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 11.08.2021 ora 10:00 pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate aparţinând altor deţinători administrat de ocoalele silvice: Broşteni, Dorna Candrenilor, Vatra Dornei, Cârlibaba, Pojorâta, Moldovita și Stulpicani Locul desfăşurării licitaţiei: platforma...

2 ani în urmă | 1407 vizualizări

ANUNȚ LICITAȚIE

Direcția Silvică Suceava, cu sediul in B-dul 1 Mai nr. 6 anunță pentru ziua de 09.08.2021 organizarea unei LICITAȚII la sediul unității, pentru închirierea a două obiective de la Ocolul Silvic Solca, conform caietului de sarcini: I. Casa locuit individuala Ilisesti – 4 obiective Ocol Silvic Solca Denumire obiectiv: Casa locuit individuală Ilișești – 4 obiective Suprafața imobil de închiriat (mp): 503 Nr. inventar: 102663, 100162, 102596, 103892 Valoare de pornire...

2 ani în urmă | 1469 vizualizări

ANUNŢ DEZBATERE PUBLICĂ

DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA, titular al planului: „Amenajamentul fondului forestier proprietate publică a statului, administrat de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva prin Ocolul Silvic Putna, din cadrul Direcției Silvice Suceava” amplasat în în raza administrativ-teritorială a comunelor  Brodina, Moldovița, Putna, Straja, Sucevița, Vicovu de Jos și Voitinel din județul Suceava,  anunţă publicul interesat asupra finalizarii raportului de mediu, ce poate fi consultat la sediul...

2 ani în urmă | 1235 vizualizări

ANUNŢ DEZBATERE PUBLICĂ

DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA având sediul în localitatea Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6, titular al planului Amenajamentul fondului forestier proprietate publică a statului, administrat de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva prin Ocolul Silvic Dolhasca din cadrul Direcției Silvice Suceava anunţă publicul interesat asupra finalizării proiectului de plan: Amenajamentul fondului forestier proprietate publică a statului, administrat de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva prin Ocolul...

2 ani în urmă | 1120 vizualizări

ANUNȚ LICITAȚIE CIUPERCI COMESTIBILE (hribi, gălbiori, ghebe)

Direcția Silvică Suceava, cu sediul In 8-dul 1 Mai nr. 6 anunță pentru ziua de 29 iunie 2021. ORELE 13.00 organizarea unei LICITAȚII  la sediul unității, pentru cesionarea dreptului de recoltare a ciupercilor comestibile (hribi, galbiori, ghebe) în sezonul 2021, din fondul forestier proprietate publică a statului, pentru ocoalele silvice ale Direcției Silvice Suceava – cantitate totală 105 tone, din care 75 tone hribi ( boletus edulis), 15 tone galbiori (cantharellus cibarius)...

2 ani în urmă | 1204 vizualizări

ANUNȚ privind vânzarea de coarne căzute

Direcția Silvică Suceava cu sediul în Municipiul Suceava B-dul 1 Mai nr. 6 tel: 0230/522564, fax: 0230/521783, 0230522833, anunță scoaterea la licitație a cantității de 140,7 kg coarne căzute. Licitația va fi publică în plic închis și se va desfășura în data de 02.07.2021 ora 10:00, la sediul Direcției Silvice Suceava. Plicurile sigilate conținând documentele de mai jos, se vor depune la secretariatul Direcției Silvice Suceava până pe data de 02.07.2021 ora 09:00 : 1. Certificat...

2 ani în urmă | 1163 vizualizări

ANUNŢ DEZBATERE PUBLICĂ

DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA având sediul în localitatea Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6, titular al planului Amenajamentul fondului forestier proprietate publică a statului, administrat de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva prin Ocolul Silvic Dolhasca din cadrul Direcției Silvice Suceava anunţă publicul interesat asupra finalizării proiectului de plan: Amenajamentul fondului forestier proprietate publică a statului, administrat de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva prin Ocolul...

2 ani în urmă | 1109 vizualizări

ANUNȚ VÂNZARE PRIN LICITAȚIE – OFERTA DE VÂNZARE

R.N.P.- Romsilva – DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul în Suceava, bulevardul 1 Mai, nr.6., tel.0230522564, fax 0230521783, înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr. J/33/1109/1991, cod fiscal RO 1590120, vinde prin licitaţie publică cu strigare  un număr de  două active disponibile de pe raza Ocolului Silvic Dorna Candrenilor, după cum urmează: 1. Sediul fostului Ocol Silvic Coşna + anexe – Pret pornire a licitatie: 490000 lei; Garantia de participare: 24500 lei;...

2 ani în urmă | 1196 vizualizări

Informare DIRECȚIA SILVICĂ SUCEAVA

Această informare este efectuată de DIRECȚIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul în mun. Suceava, str. 1 Mai nr. 6, ce intenționează să solicite de la Administrația Bazinală de Apă SIRET – S.G.A. Suceava (str. Universității nr. 48, Suceava), Aviz de Gospodărirea Apelor pentru realizarea lucrării „Drum forestier Racordare Laura – Lozescu” – din cadrul Ocolului Silvic Marginea, comuna Horodnic de Sus, județul Suceava. Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr....

2 ani în urmă | 1295 vizualizări

Direcția Silvică Suceava – INFORMARE

Această informare este efectuată de către Direcția Silvică Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, strada 1 Mai, nr. 6, ce intenționează să solicite de la Administrația Bazinală de Apă SIRET- S.G.A. Suceava (strada Universității, nr. 48, Suceava) Aviz de Gospodărirea Apelor pentru realizarea lucrării ”Drum forestier Istrățeni”, din cadrul Ocolului Silvic Mălini, comuna Mălini, județul Suceava. Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996...

2 ani în urmă | 1314 vizualizări
SAV-COM Suceava
FACOS Suceava
Edofier Fier Forjat
E.ON - Luna aceasta, factura electronica iti poate aduce premii in fiecare zi
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
A.I.T.I. Imobiliare Suceava
General Construct - Anunturi angajare
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava
Bioenergy Suceava