Trasee Eminesciene

DISPOZIŢIE
privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava,
în data de 17 Decembrie 2014, ora 14.00

Ion Lungu, Primar al municipiului Suceava

În baza prevederilor art.39 alin.1 şi 3 şi art. 68 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

DISPUN:

Articol unic: Este convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 17 decembrie 2014, ora 14.00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr. 50, cu următorul proiect de ordine de zi:

 1. Proiect de hotarare privind tarifele de inchiriere aplicabile incapand cu anul 2015-initiator Primarul municipiului Suceava
 2. Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si S.C. “Iulius Mall “ Suceava in vederea sustinerii manifestarilor cultural-artistice care se vor desfasura cu ocazia Revelionului 2015 in Municipiul Suceava , parcarea Iulius Mall-initiator Primarul municipiului Suceava
 3. Proiect de hotarare privind prelungirea contractelor de dare in administrare pentru unitatile de invatamant preuniversitar a bunurilor imobile , terenuri si cladiri apartinand domeniului public al municipiului Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire locuinta individuala D+P+E pe teren proprietate privata -solicitant Nimigean Victoria-initiatori Primarul Municipiului Suceava Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava Ovidiu Doroftei
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de amenajare a teritoriului Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal intercomunal LEA 400 KV Gadalin -Suceava inclusiv interconectarea la SEN , solicitant C.N. “ Transelectrica “ S.A. Sucursala de Transport a Energiei Electrice Bacau-initiatori Primarul Municipiului Suceava Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava Ovidiu Doroftei
 6. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unui teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea construirii unui windfang in extinderea unui spatiu de locuit situat in Suceava str. Statiunii nr. 2 si a scarilor de acces din exterior la acest spatiu-initiator Primarul municipiului Suceava
 7. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unui teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii unui spatiu de locuit cu un windfang si amenajare alee si trepte de acces-initziator Primarul municipiului Suceava
 8. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unei suprafete de teren proprietate privata a municipiului Suceava situata in Suceava str. Mihai Viteazu nr. 17, in vederea amenjarii unui acces la apartamentul nr. 1 -initiator Primarul municipiului Suceava
 9. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 151/29.05.2014 privind atestarea bunurilor imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava
 10. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii unor suprafete de teren administrate de persoane fizice si persoane juridice in incinta Complexului Comercial Bazar -initiator Primarul municipiului Suceava
 11. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava , situata in Suceava , strada Florilor bloc MES , in vederea extinderii unui spatiu de locuit cu un balcon-initiator Primarul municipiului Suceava
 12. Proiect de hotarare privind darea in administrare catre Serviciul de Ambulanta Judetean Suceava a unei pacele de teren in suprafata de 3880 mp proprietate a municipiului Suceava , situat in Suceava , str. Scurta nr.3-initiator Primarul municipiului Suceava
 13. Proiect de hotărâre privind conferirea, post mortem, a titlului de „ Cetatean de Onoare al municipiului Suceava “ academicianului CRISTOFOR SIMIONESCU-initiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava Gavril Varvara
 14. Proiect de hotarare privind modificarea clauzei 5.1 din Contractul pentru acordarea de servicii sociale nr. 250075/08.05.2014, aprobat prin HCL nr.130/30.04.2014-initiator Primarul municipiului Suceava
 15. Proiect de hotărâre privind actualizarea statelor de funcții pentru Primaria municipiului Suceava , Direcția de ecologizare, Direcția Administratia Pietelor, precum și a numarului de personal și a statului de funcții pentru Direcția de Asistenta Sociala -initiator Primarul municipiului Suceava
 16. Raport anual de analiza și evaluare a gradului de respectare a criteriilor de performanța privind efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.10.2013-30.09.2014., înregistrat la Primaria municipiului Suceava la nr. 32722/09.12.2014
 17. Proiect de hotarare privind declansarea procedurii de atribuire a autorizatiilor taxi disponibile pentru transportul de persoane in regim de taxi-initiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava Gavril Varvara
 18. Proiect de hotarare privind modificarea art.2 din contractul nr. 251214 di n 12.03.2014 pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor , medicilor dentisti, asistentilor medicali si a cheltuielilor pentru medicamente si materiale sanitare ptr baremul de dotare din cabinetele de medicina generala si dentara din unitatile sanitare de invatamant aprobat in baza HCL 52/27.02.2014-initiator primarul municipiului Suceava
 19. Proiect de hotarare privind initierea de demersuri pentru infiintarea unei gradinite in cartierul Obcini din municipiul Suceava -initiatori consilierii locali Barba Niculai, Cretu Silviu Cristinel, Doroftei Ovidiu, Enea Liviana, Harsovschi Lucian, Roibu Marcel-Dan, Seredenciuc Viorel
 20. Adresa Agentiei pentru Protectia mediului Suceava , inregistrata la Consiliul Local al municipiului Suceava la nr.286 din 08 decembrie 2014
 21. Adresa S.C. Termica S.A. nr. 11870/28.11.2014 , înregistrată la Primaria municipiului Suceava la nr. 32199/02.12.2014
 22. Diverse.

PRIMAR,
ION LUNGU

Avizat pentru legalitate,
Secretar municipiu
Jr. IOAN CIUTAC

Nr. 3.086
Din  12.12.2014

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Primăria municipiului Suceava

Primăria municipiului Suceava
Primăria municipiului Suceava
Suceava, Bd. 1 Mai nr. 5A, 720224
Telefon: 0230 212 696 / Fax: 0230 520 593

Voteaza Juravle Ionel Adrian
SAV-COM Suceava
A.I.T.I. Imobiliare Suceava
General Construct - Anunturi angajare
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava