În primul rând doresc să ofer un mesaj și copiilor rromi că acest an școlar se va încheia cu bine, iar pentru cei care susțin examenele naționale de Evaluare Națională și de Bacalaureat să-i liniștim că vor fi luate toate măsurile de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor și că sunt așteptați să susțină aceste examene naționale. Ne confruntăm cu o situație specială, este un an atipic cu care nu ne-am mai întâlnit până acum.

Precizări privind învățământul primar

Condițiile actuale impun amânarea revenirii elevilor în sălile de clasă, și Ministerul Educației și Cercetării a anunțat că programa neparcursă după data de 11 martie 2020, ultima zi de curs ”face to face”, în formatul cu care ne-am obișnuit ”de când e lumea și pământul”, va fi recuperată în anul școlar următor, iar conform Ordinului de Ministru, elevii care nu s-au putut conecta la rețelele de învățământ on-line, nu au putut participa la cursurile on-line, vor face ore remediale, în anul școlar următor. Revenind la ceea ce se întâmplă în acest nefericit  an școlar aș putea spune, elevii care nu au acces la tehnologie, vor primi sprijin din partea Inspectoratelor Școlare și unităților de învățământ sub forma diverselor resurse educaționale, fișe de lucru, iar în momentul în care nu vom mai fi nici în Stare de urgență, urmând doar starea de alertă, în felul acesta pot lua contact cadrele didactice ( învățătorii, profesorii) cu acei copii care nu au avut acces la tehnologie.Vor fi realizate ghiduri metodologice pentru profesori pentru fiecare disciplină. Este foarte important să recuperăm ceea ce am pierdut în această perioadă, dacă am pierdut, pentru că trebuie să ne punem și această întrebare.

Situația copiilor din mediile vulnerabile

Săptămâna viitoare Ministerul Educației propune o Hotărâre de Guvern prin care să fie alocați bani din Fondul de Rezervă al Statului pentru achiziționarea de echipamente (tablete sau laptop-uri) care să fie conectate la internet lucru extrem de important de precizat, pentru copiii din medii defavorizate, nu neapărat din zone defavorizate. Sunt foarte preocupat ca acești copii să fie pregătiți dacă cumva în toamnă așa cum se preconizează va urma un alt val epidemiologic. Probabilitatea pentru revenirea la școală nu este foarte ridicată. Vom vedea pe parcurs.

Vorbim deopotrivă despre copii care provin din zone defavorizate și  deopotrivădespre copii care provin din medii defavorizate, cu alte cuvinte copiii care se află într-o stare de sărăcie severă, copii ai căror părinți nu au resurse financiare pentru a suporta cheltuielile care sunt asociate noului tip de învățământ pe care personal îl găsesc extrem de util. Măsura luată de Ministerul Educației cu privire la continuarea învățământului în format on-line, fiind de fapt și singura măsură bună pentru starea în care ne aflăm, însă accesul unui număr extrem de ridicat, este vorba de câteva sute de mii la nivel național, (dintr-un total de aproximativ trei milioane de copii) la aceste resurse educaționale care sunt extrem de necesare, este foarte scăzut. Este lăudabilă inițiativa doamnei ministru Monica Anisie, într-adevăr se impunea o hotărâre de guvern, un act normativ emis de către Guvernul României prin care să vină concret în sprijinu acestor copii. Din punctul meu de vedere nu este suficient, cred că o mare responsabilitate o au și celelalte instituții și autorități ale administrației publice locae, mă refer a consilii județene, mă refer la primării, la cei care fac parte din administrația publică locală, penru că educația reprezintă o prioritate pentru România pentru noi toți în calitate de cetățeni de părinți. Din acele resurse care sunt puține poate datorită faptului că ne aflăm în plină criză economică ar putea să găsească cele mai bune modalități astfel încât în plan local să aloce un buget pentru achiziționarea unor astfel de dispozitive, să nu lase totul doar pe seama. Este o datorie morală a tuturor aleșilor locali față de copii.Nu avem voie să excludem din procesul educațional un număr atât de mare de copii, după cum de fapt nu avem voie să excludem nici măcar un copil.Șansele egale la educație trebuie să se aplice tuturor copiilor bdin România indiferent de etnia lor, indiferent de mediul din care provin. La nivel național se adaugă și inițiativa Partidei rromilor de a acorda astfel de dispozitive cât mai multor copii din zone și medii dezavantajate, Rămâne de văzut câte asemenea aparate conectate la internet vor ajunge la copiii nevoiați din județul Suceava. Este tot ceea ce se poate face la acest capitol în momentul de față. Ar mai fi de amintit că o importantă din Ordinul 4135 responsabilizează părinții elevilor de la ciclul primar și nu numai. Ca părinte al unei fete în clasa a III-a cunosc în ce măsură trebuie să se implice părinții care trebuie să le facă cont, trebuie să verifice, trebuie să le asigure conexiunea la internet. Un copil de clasa pregătitoare, sau de clasa i, nu s-ar putea descurca în absența părintelui. Aș vrea să subliniez că la nivelul județului Suceava există cadre didactice care chiar au dat dovadă de eroism în această perioadă pentru că nu au avut posibilitatea să lucreze on-line cu copiii, s-au adaptat din mers, și-au gestionat bine această situație. Amintesc aici pe doamnele învățătoare de la Școala Primară Boureni , Școala Gimnazială Gulia, care au fost nevoite să predea prin telefon fiecărui copil în parte și totuși nu au renunțat la procesul educațional.Fiecărui elev i-au predat substantivul.Exemplelele ar putea continua, mai ales pentru cei care cârcotesc că nu ne facem treaba și chiulim, lucru total neadevărat. Există din păcate și foarte multe cadre didactice care trebuiesc sprijinite pentru învățământul on-line. Acolo unde școlile au avut la dispoziție aparatura necesară au sprijinit profesorii. Nu trebuie să plecăm de la premisa că doar elevii nu au. Implicit cadrele didactice nu au, exemplul pe care l-am dat este mai mult decât relevant. Programul pe care Ministerul Educației îl are în derulare încă din aul 2004 (foarte bun și eficient de altfel), EURO 200 poate modificat și adaptat noilor cerințe, (și am convingerea că se lucrează la acest lucru), inclusiv procedura de accesare ar putea fi modificată pentru a deveni mult mai facilă pentru părinții care nu au resurse sau care nu realizează venituri îndeajuns, este până la urmă o resursă pe care o putem valorifica.

Legat de mediatorii școlari, cred că nimeni nu poate să pună la îndoială utilitatea muncii lor și importanța existenței lor la nivelul unităților școlare din comunitățile cu pondere mare de copii de etnie rromă. În perioada stării de urgență atât mediatorii școlari cât și mediatorii sanitari au fost extrem de eficienți în relația și în comunicarea dintre copiii rromi și școală, autorități locale, DSP-uri, s.a.m.d. La nivel național, din datele centralizate de Partida Romilor București, este necesară încadrarea a cel puțin 140 de mediatori școlari pentru tot atâtea comunități din România. Partida Romilor poate susține cheltuielile auxiliare pentru formarea acestor mediatori școlari executată doar de Ministerul Educației, cu condiția ca autoritățilșe să-i angajeze. Știm că nu sunt bani în momentul de față la bugetul de stat, economia este așa cum este, dacă mai este, suntem conștienți  toți de situația grea prin care trecem, însă refuz să cred că va fi un efort supraomenesc pentru guvern, atunci când va trebui să acopere salariile a 140 de mediatori școlari. Efortul și impactul bugetar nu poate fi unul foarte mare, dar măsura este necesară și eficientă. Începând dintoamna anului școlar următor, participarea la grupa mare la Grădiniță devine obligatorie. Rebuie să-i încurajăm pe părinți să-și ducă copii la grădiniță, altfel nu pot fi înscriși la clasa pregătitoare.

Încheierea situației școlare a elevilor clasei a VIII-a și a XII-a

Clasa a VIII-a își încheie situația școlară așa cum era prevăzut  în calendarul care prevede structura anului școlar, pe data de 5 mai. Începând cu data de 2 iunie copiii claselor a VIII-a și a XII-a sau anii terminali de la Profesională, Postliceală, etc., pot veni la școală pentru acele cursuri de pregătire pentru examenele naționale. Prezența lor nu este obligatorie. Părintele trebuie să evalueze starea de sănătate a copiilor și riscurile la care ar supune familia dacă în familie sunt persoane vulnerabile medical. Pentru cei care nu doresc să vină aceste cursuri vor continua on-line.

Admiterea la liceu și Evaluarea Națională

Noutatea constă în modificarea programei care prevede numai conținuturile din semestrul I din clasa a VIII-a al anului școlar curent. A doua noutate constă în măsurile de siguranță din momentul susținerii examenelor respectiv distanțarea fizică, mai puțin de 10 copii în clasă, și vom respecta măsurile de prevfenire și combatere a îmbolnăvirii. După încheierea Evaluării Naționale urmează admiterea la liceu.

Admiterea elevilor pe locurile speciale pentru rromi

Asociația Partida Romilor București a venit cu o serie de propuneri și măsuri de siguranță care au fost aprobate de Ministerul Educației. Este clar că nu mai poate fi susținută acea Ședință Publică de repartizare a elevilor de etnie rromă date fiind condițiile și măsurile de restricție. Repartizarea acestor copii se va face tot computerizat într-o sesiune specială vom completa fișele de admitere care vor avea o culoare diferită față de celelalte, iar dacă cumva un copil de etnie rromă nu este mulțumit de locul ocupat în cadrul repartiției computerizate speciale are dreptul să participe și la cea de a doua etapă computerizată normală, la care participă toți copiii, fiind necesar să completeze cealaltă fiță de opțiuni, de altă culoare.

Noutatea constă și în înscrierea acestor locuri care este o înscriere on-line, față de anii precedenți elibearea recomandărilor se poate face și on-line, iar în cazuri excepționale, acolo unde părinții nu au telefon, tabletă, calculator care să le permită completarea câmpurilor și a documentelor care sunt încărcate în respectiva aplicație informatică, echipe de voluntari ai Partidei Rromilor se vor deplasa în teritoriu pentru eliberarea acestor recomandări în timp  util. Concret, acea ședință publică va fi înlocuită cu o repartiție computerizată pe baza opțiunilor pe care părintele și elevul le va face la școală cu ajutorul dirigintelui, repartiția fiind realizată direct de Ministerul Educației. Repartizarea computerizată la nivel național conform Calendarului Admiterii este undeva în data de 10 iulie, iar această repartizare computerizată distinctă pentru candidații de etnie rroma va fi cu cel puțin o săptămână mai devreme. În perioada imediat următoare va fi emis de către Ministerul Educației și Ordinul de modificare și completare a calendarului în așa fel încât să existe și cadrul legal, toată procedura pentru a putea fi prezentată părinților.

Eliberarea Recomandărilor de aparteneță la etnia rromă necesare particippării la repartizarea computerizată specială

Anul acesta va exista în plus ca element de noutate și eliberarea recomandărilor în sistem on-line. În acest sens, asociația Partida Romilor a achiziționat și dezvoltat și achiziționat practic servicii pentru o platformă educațională, o platformă dedicată să spunem eliberării recomandărilor, practic orice părinte, în special unul care are acces la dispozitiv și la tehnologie, fie calculator, fie tabletă, chiar și de pe smartphone poate accesa foare ușor platforma educațională. Părintele va trebui să completeze o serie de câmpuri predefinite, nu va trebui să printeze nici un document din cele care există pe această platformă, inclusiv cererea pe care o adresează Partidei Romilor, prin care solicită pracic eliberarea recomandării va fi completată pe acea platformă. Ulterior, Declarația pe proprie răspundere conform prevederilor din Codul Penal prin care își asumă apartenența la etnia rromă și își asumă și veridicitatea datelor pe care le declară va fi completată foarte ușor tot pe platforma educațională. Nu în ultimul rând va trebui să completeze și o declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal. După ce va parcurge toate aceste etape, sistemul informatic respectiv, adică platforma va genera o Recomandare în format PDF cu semnătură electronică din partea Partidei Romilor București, care va fi transmisă atât părintelui care a solicitat-o cât și unității școlare unde învață elevul respectiv, pe mail. Cu alte cuvinte, părintele nu se mai deplasează pentru a ridica Recomandarea, după care trebuie să o ducă la unitatea de învățământ, el trebuie doar să intre pe această platformă să completeze toate aceste câmpuri și ulterior transmiterii Recomandării în format PDF va trebui să răspundă unui apel telefonic conform Procedurii Interne a Partidei Romilor. În măsura posibilităților se vor face verificări și prin apel video autenticitatea datelor transmise de către părinte și se va sta de vorbă prin intermediul voluntarilor cu fiecare părinte pentru verificarea datelor cu caracter etnic în special.După apelul telefonic/video, Comisia de validare va decide dacă  se va acorda/respinge Recomandarea persoanei care o solicită. În cazul în care Recomandarea va fi acceptată, foarte simplu, părintele va primi pe telefon Recomandarea în format PDF, pe care nu trebuie să o trimită la școală sau să o printeze, ci pur și simplu o primește ca o confirmare. Și în același timp, sistemul informatic va trimite pe mail-ul secretariatului școlii unde învață copilul aceeași recomandare. Secretariatului unității de învățământ respective, în momentul în care trebuie să constituie dosarul candidaților rromi care optează pentru aceste locuri speciale să-i fie foarte facil să o printezede pe mail și să o atașeze la dosarul propriu-zis.

Dosarul conține mai multe documente printre care rezultatele la Evaluarea Națională, șișa medicală, și multe altele. Este datoria unității școlare să întocmească acel dosar, iar ulterior să ducă acel dosar la acele Centre. Platforma va fi gata la începutul săptămânii viitoare, cu siguranță din data de 15 mai această platformă va putea genera Recomandări pentru toți părinții de etnie rromă care vor solicita. Modalitatea de accesare a acestei Platforme vor putea fi găsite pe site-ul Partidei Romilor, unde pot găsi și un tutorial foarte simplu. În cazul în care mulți părinți, mai ales din mediul rural nu vor putea accesa această platformă,  excepțional, dacă legea va permite în județul nostru, Partida Romilor Suceava se obligă ca aceste recomandări să ajungă la cei care la solicită, prin deplasare personală a voluntarilor, cu toată procedura și cu toate documentele care stau la baza eliberării acestor documente. Vor fi recomandate la fața locului acele Recomandări părinților care ulterior le vor preda școlilor. O variantă nu o exclude pe caelaltă. Repartizarea se va face computerizat, printr-o sesiune distinctă doar pentru repartizarea copiilor de etnie rromă, în aceeași zi, maxim până până în data de 3 iulieîn toată țara. Copiii vor fi repartizați în ordinea descrescătoare a mediilor, un alt element de noutate fiind faptul că elevii care candidează pe un loc special destinal etniei rrome, vor trebui să se deplaseze la școala de proveniență și să completeze fișa cu coduri distincte pentru licee. În broșura admiterii care urmează a fi emisă de Inspectoratul Județean se va specifica foarte clar modul în care trebuie să completeze fișa fiecare elev, respectiv codurile liceelor și școlilor profesionale. Părinții vor fi ajutați în completarea acestor coduri de către diriginți. Vor fi chemați câte 10 părinți la școalăîn condiții de și vor avea suficient timp pentru a fi îndrumați să completeze corect codurile.

La final sugerez tuturor elevilor de clasa a VIII-a  în special celor de etnie rromă dar și celorlalți să conștientizeze că la acest examen de Evaluare Națională au o șansă foarte mare spre deosebire de alți ani să obțină o notă bună, pentru că materia din care vor fi evaluați este doar cea de pe semestrul I. Încă au suficient timp să repete, să citescă, să învețe atât la română cât și la matematică încât să obțină o notă mai mare.

 

INSPECTOR ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIA RROMILOR, DIMITRIU N. LUCIAN

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Educaţie
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava