MOPAN Suceava

Guvernul a aprobat astăzi, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Strategia privind formarea profesională pentru administraţia publică 2016-2020.

Documentul asigură un cadru unitar de abordare pentru îmbunătăţirea calităţii procesului de formare profesională din administrația publică, inclusiv în ceea ce priveşte dezvoltarea cadrelor de competențe pentru diferitele categorii de funcții din administraţia publică (funcţionarii publici, personalul contractual, demnitarii din administraţia publică centrală şi aleşii locali). Obiectivul este ca până la finalul anului 2020 România să beneficieze de un sistem de formare pentru administraţia publică coerentintegrat în sistemul naţional de educaţie şi formare profesională, orientat spre investiţii eficiente, transparente şi responsabile în dezvoltarea de competenţe şi valorificarea potenţialului persoanelor vizate şi capabil să contribuie activ şi sustenabil la creşterea competitivităţii naţionale şi la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă a României.

Plecând de la o analiză a situației actuale în domeniu, Strategia definește probleme și propune soluții în sprijinul acestui obiectiv. Astfel, Planul de acțiune aferent strategiei prevede:

–      definirea unui sistem integrat de analiză a nevoilor de formare, de stabilire a priorităţilor, de finanţare a dezvoltării de competențe şi evaluare periodică a impactului formării;

–      implementarea unui cadru instituţional şi de reglementare adecvat cerinţelor privind caracterul unitar, coerent, transparent, integrat şi orientat spre performanţă al managementului formării pentru administraţie;

–      corelarea standardizării competențelor cu reformarea sistemului de recrutare, promovare și evaluare, prin asigurarea calității în formare și stimularea participării la diferite forme de învățare pe tot parcursul vieții, cu impact atât asupra comunității, administrației, instituțiilor publice, dar și indivizilor;

–      asigurarea unei activități de formare performantă, orientată pe nevoi și categorii specifice, corelată cu priorități și nevoi strategice, sustenabilă și durabilă, utilizând și expertiza dobândită în asigurarea de formări specializate realizate până în prezent;

Strategia prevede inclusiv activități de informare, conştientizare și comunicare adaptate publicului-ţintă, construite în jurul unui mesaj central: „pentru administraţia publică, profesionalismul contează”. Este vorba despre măsurarea percepției publice, despre organizarea de dezbateri și evenimente periodice de tipul Forumului anual al administrației sau chiar înființarea unei Reţele Naţionale a Furnizorilor de Formare pentru Administraţia Publică.

O altă componentă este cea de consultare și implicare publică extinsă – una dintre propuneri fiind „Eu aș vrea ca tu să știi” – instrument online de consultare publică/colectare a opiniilor cetăţenilor cu privire la  competenţele ce ar trebui dezvoltate cu prioritate la angajații din sistemul public pentru ca munca lor să răspundă într-o mai mare măsură aşteptărilor privind calitatea serviciilor publice. Noutatea este că necesarul de formare nu ar mai fi identificat exclusiv pe baza analizelor interne, ci și pe baza punctelor de vedere exprimate chiar de utilizatorii finali ai sistemului public: cetățeni, mediul de afaceri etc.

Prin implementarea Strategiei, până la finalul anului 2020, sistemul de management al formării pentru administraţia publică va asigura:

1.   dezvoltarea unui „portofoliu educaţional” pentru fiecare persoană care-şi desfăşoară activitatea în administraţie (pe baza căruia va putea dovedi deţinerea competenţelor generale şi specifice corespunzătoare funcţiei ocupate);

2.   instrumente  inovative care să sprijine activităţile de formare (între care o Reţea Naţională de Expertiză pentru Administraţie şi o bibliotecă virtuală);

3.   formarea pentru grupurile-ţintă strategice şi pentru domeniile de interes strategic, luând în considerare priorităţile individuale, locale, instituţionale şi naţionale.

Elaborarea Strategiei este prevăzută în Planul de acțiuni pentru îndeplinirea condiționalității ex-ante privind existența unui cadru strategic de politică pentru consolidarea eficienței administrative a statelor membre, inclusiv reforma administrației publice, la domeniul resurse umane.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Guvern
SAV-COM Suceava
MOPAN Suceava
FACOS Suceava
Edofier Fier Forjat
E.ON - Luna aceasta, factura electronica iti poate aduce premii in fiecare zi
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
A.I.T.I. Imobiliare Suceava
General Construct - Anunturi angajare
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava