Concert pascal
MOPAN Suceava

Guvernul a adoptat, printr-o Hotărâre, Strategia Națională de învățare pe tot parcursul vieții, document ce reflectă și transpune în viziune, respectiv în obiective și direcții de acțiune, conceptul modern de învăţare neîntreruptă, oricând şi oriunde. Promovarea învățării pe tot parcursul vieții este esenţială atât pentru dezvoltarea socială și personală, cât și pentru o mai bună corelare a cerințelor angajatorilor cu ofertele pieței muncii. De asemenea, învățarea pe tot parcursul vieții este determinantă pentru creșterea competitivității și, implicit, pentru atingerea ţintelor ambiţioase ale Strategiei Europa 2020.
România se confruntă, în continuare, cu o serie de provocări privind schimbările demografice, creșterea economică și vulnerabilitatea la factori externi, ocuparea forței de muncă, rata productivității, procentul de sărăcie, inegalitatea de șanse și grupuri dezavantajate, părăsirea timpurie a școlii. Trebuie rezolvate disfuncţionalităţile între angajatori, angajaţi şi furnizorii de educaţie şi formare profesională și trebuie furnizate competențele specifice necesare pe piața muncii.
Viziunea strategică privind învățarea pe tot parcursul vieții în România constă în a oferi tuturor persoanelor, pe întreaga durată a vieții acestora, oportunitatea de a participa la viața economică, socială și civică și de a le permite să își exploateze potențialul personal.
Obiectivele strategice sunt: creșterea participării la învățarea pe tot parcursul vieții, precum și creșterea relevanței sistemelor de educație și formare profesională pentru piața muncii. În conformitate cu documentele Uniunii Europene, principalul obiectiv strategic al României în domeniu, pentru anul 2020, este ca cel puțin 10 procente din populația adultă (cu vârste cuprinse între 25 și 64 de ani) să participe la activități de învățare pe tot parcursul vieții.
Strategia prezintă trei piloni strategici ai învățării pe tot parcursul vieții care determină atingerea obiectivelor strategice:
– Acces și stimulente pentru participare;
– Calitate și relevanță;
– Parteneriate pentru o mai bună informare.

Strategia prevede trei tipuri de instrumente de intervenție pentru implementare. Acestea privesc coordonarea, finanțarea și reglementarea, necesare pentru a depăși constrângerile și pentru a crea parteneriate eficiente între toate părțile interesate relevante și o schimbare de atitudine față de învățarea pe tot parcursul vieții.

Direcțiile de acțiune ale Strategiei includ:
– Finanţare pentru diversificarea ofertei și creșterea cererii de învățare pe tot parcursul vieții;
– Recunoaşterea învăţării anterioare;
– Sprijinirea șomerilor și persoanelor inactive, inclusiv prin stimulente financiare și consiliere;
– Consolidarea și asigurarea finanţării pentru încurajarea pieței de învățare pe tot parcursul vieții, inclusiv prin îmbunătățirea serviciilor de consiliere;
– Evaluarea nevoilor de competenţe şi dezvoltarea unui set de competenţe mai cuprinzător;
– Crearea unui sistem de asigurare a calităţii, monitorizare și evaluare pentru învățare pe tot parcursul vieții ș.a.

Guvernul a aprobat Strategia Națională de învățare pe tot parcursul vieții, 8.0 out of 10 based on 1 rating
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.0/10 (1 vote cast)
Guvern
SAV-COM Suceava
MOPAN Suceava
FACOS Suceava
Edofier Fier Forjat
Castiga premii zilnice cu factura electronica din contul E.ON Myline
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
A.I.T.I. Imobiliare Suceava
General Construct - Anunturi angajare
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava