MOPAN Suceava

Pentru creșterea transparenței cu privire la interacțiunea dintre decidenții din executiv (prim-ministru, miniștri, secretari de stat și alte funcții asimilate demnitarilor) și grupurile specializate din societatea civilă și mediul de afaceri, respectiv pentru a spori calitatea în contextul inițierii sau modificării unei politici publice, Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic (MCPDC) a supus aprobării Memorandumul cu tema: Instituirea Registrului Unic al Transparenţei Intereselor (RUTI).

Scopul RUTI este creșterea calității politicilor publice inițiate de autorități, dar și ale unora noi care pot fi preluate din afara spectrului guvernamental. Prin politici publice – orice inițiativă guvernamentală  cu impact public: nu numai proiecte de Hotărâri de Guvern/Ordonațe simple/de urgență/proiecte de lege, ci și programe de finanțare, strategii și alte tipuri de acțiuni.

”Guvernul, la propunerea MCPDC, face un prim pas, într-un demers mai amplu, în direcția stabilirii unor reguli asumate în interacțiunea dintre decidenții din Guvern și grupurile specializate din societate (din mediul de afaceri și ONG) cu scopul explicit de a crește, de o manieră transparentă și asumată, calitatea politicilor publice inițiate de Guvern sau preluate de mediul guvernamental. Ne aliniem practicilor europene și celor din SUA care și-au dovedit impactul pozitiv asupra calității deciziilor privind politicile publice, restul prevederilor legale prin care cetățenii în sens larg cunosc și comentează proiectele de acte normative (Legea nr. 52/2003) rămânând obligatorii”, a declarat ministrul Violeta Alexandru.

Acest demers, menit să întărească calitatea deciziei guvernamentale, nu anulează legea 52/2003 privind transparența decizională, inițiatorii de acte normative având obligația să respecte toate procedurile de consultare publică cu toți cetățenii interesați.

Menționat ca măsură de prevenție în Strategia Națională Anticorupție 2016-2020 (Obiectiv specific 1.1 – Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale), RUTI se adresează grupurilor din societatea civilă și mediul de afaceri care practică deja activități prin care își propun, în mod asumat, să convingă decidenții, în mod legal, să inițieze o politică publică, respectiv să modifice o politică publică, ci nu să slăbească eforturile instituțiilor de combatere a corupției. Demersul MCPDC, materializat într-o platformă de stocare de informații (marea majoritate accesibile publicului larg, unele doar administrației) din care vor rezulta o serie de acțiuni prin care să cunoască, în mod transparent și asumat, colaborarea dintre cele două părți, nu înlocuiește mecanismele de consultare cu publicul larg, așa cum sunt reglementate acestea în Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, pe care o ținem sub observație în mod riguros.

Mecanismul implică o evidență a interacțiunilor (tip întâlnire față în față) între decidenți și grupuri specializate prin publicarea de către miniștri/secretari de stat și conducători asimilați acestora a agendei acestora, respectiv a informațiilor cheie despre cine sunt grupurile interesate să convingă decidenții să adopte o politică publică și/sau să modifice una existentă. Prin decidenți înțelegem: prim – ministru, șeful Cancelariei prim-ministrului și secretarul general al Guvernului, miniștri, secretari de stat, conducători cu rang de demnitar ai altor instituții sau organe centrale ale administrației publice din subordinea Guvernului sau a ministerelor. Prin grupuri specializate, ne referim la: societăți cu personalitate juridică, asociații, fundații și federații, organizații religioase ale cultelor sau asociată unui cult, organizații sindicale, organizații patronale, Camere de Comerț, structuri asociative ale administrației publice locale, alte tipuri de organizații legal constituite. Sunt asimilate grupurilor specializate și următoarele categorii: persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi de familie, cabinete indivi­duale, cabinete asociate, societatea profesională, cu sau fără personalitate juridică.

RUTI invită societatea civilă și mediul de afaceri să se alăture eforturilor Guvernului de creștere a transparenței în deciziile publice, apelând în această etapă pe care o considerăm prima într-un demers care va suferi, în mod cert, modificări în anii următori, la voința și asumarea părților de a introduce date. Nu excludem ca, în viitor, mecanismul să includă alte categorii, alte instituții publice sau chiar să aibă o altă forță juridică.

Prevederile RUTI vor intra în vigoare în 2 săptămâni de aprobarea Memorandumului, iar platforma va fi disponibilă la adresa www.ruti.gov.ro. Mecanismul recunoaște, astfel, interacțiunile inerente într-o societate democratică deschisă, care pot chiar contribui la sporirea răspunderii guvernanţilor şi pot determina creşterea participării cetățenilor în procesul de luare a deciziilor.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Guvern
SAV-COM Suceava
MOPAN Suceava
FACOS Suceava
Edofier Fier Forjat
Castiga premii zilnice cu factura electronica din contul E.ON Myline
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
A.I.T.I. Imobiliare Suceava
General Construct - Anunturi angajare
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava