Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 a lansat 7 apeluri de proiecte, în valoare totală de 2,18 miliarde euro. Suma reprezintă aproape 31% din bugetul programului alocat la nivel regional. În același timp, programul anterior, POR 2007-2013 înregistrează o rată de absorbție de 85%, reprezentând sume rambursate de Comisia Europeană, și o rată estimată la final de 92,3%.

În total, la nivelul tuturor celor 8 regiuni de dezvoltare au fost depuse până acum în cadrul POR 2014-2020 1.282 de proiecte, cu o valoare totală eligibilă de 1,08 miliarde euro. Dintre acestea, 1.088 de proiecte se află în etapa de verificare a conformității administrative iar 39 de proiecte au depășit această etapă și au intrat în etapa de evaluare tehnică și financiară. Cele mai multe proiecte au fost depuse pentru prioritatea de investiții 2.1.A – Microîntreprinderi (1.053 de proiecte). Proiectele cu cea mai mare valoare, 301,69 milioane  euro (valoare eligibilă), au fost depuse pentru prioritatea 6.1 – Drumuri județene (14 proiecte).

Acestea sunt câteva dintre informațiile prezentate săptămâna trecută, la Comitetul de Monitorizare a Programului Operațional Regional (CMPOR) 2014-2020. Întâlnirea a avut loc în perioada 24-25 noiembrie, la Baia Mare, în prezenţa d-lui Carsten Rasmussen, Șeful Unității pentru România în cadrul DG Regio a Comisiei Europene, a conducerii Autorității de Management a POR si a reprezentanților Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest.

Membrii CMPOR au aprobat criteriile de eligibilitate și evaluare pentru:

prioritatea de investiţie 3.1.-Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice;

Axa Prioritară  4  – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile;

apelurile care vor fi lansate pentru Investiţii Teritoriale Integrate (ITI) – Delta Dunării: eficiență energetică în clădiri rezidențiale, drumuri județene, regenerarea terenurilor degradate.

De asemenea, a fost stabilită lansarea unui apel național (nu pe regiuni)  pentru prioritatea de investiție 8.1., obiectivul specific 8.3. – Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale (grupurile vulnerabile copii şi persoane cu dizabilităţi). Alocările financiare aferente sunt de 16,32 milioane de euro pentru grupurile vulnerabile ”copii” și  73,41 milioane de euro pentru ”persoane cu dizabilităţi”.

Următoarele acțiuni avute în vedere sunt:

 • Relansarea imediată a apelurilor de proiecte pentru care se termină perioada de depunere;
 • Lansarea celorlalte apeluri de proiecte până în luna martie 2017;
 • Scurtarea perioadei de timp între momentul lansării și cel al depunerii proiectelor (de la 2 luni la 1 lună) pentru apelurile care se vor relansa;
 • Continuarea activităților de informare a beneficiarilor/ potențialilor beneficiari;
 • Training pentru potențialii beneficiari.

Calendarul estimativ pentru următoarele 3 luni include lansarea următoarelor priorități:

 

 • AP1 – Promovarea transferului tehnologic /OS 1.1 entități de transfer tehnologic,  lansare apel de intenție,
 •  AP 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, OS 2.1-B – Incubatoare/acceleratoare de afaceri,
 • AP 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, OS 2.2 A îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri,
 • AP3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon /OS 3.1 B – cladiri publice – 7 REGIUNI,
 • AP3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon /OS 3.1 B – cladiri publice – Bucuresti –lfov,
 •  AP3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon /OS 3.1 C – mobilitate urbană –  7 REGIUNI,
 • AP3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon /OS 3.2 C – mobilitate urbană – Bucuresti –lfov,
 • AP4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile – 7 REGIUNI,
 • AP4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile /OS 4.1 – mobilitate urbană,
 • AP4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile /OS 4.2 – reconversia și refuncționalizarea terenurilor degradate,
 •  AP4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile /OS 4.3 –regenerarea comunităților marginalizate în zona urbană,
 • AP4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile /OS 4.4 – infrastructură educațională în zona urbană,
 • AP8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale /OS 8.3 servicii sociale –  bătrâni – 7 REGIUNI.

Tot în perioada următoare vor fi lansate și apelurile pentru ITI Delta Dunării:

 • AP 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii , OS – 2.1 A –microîntreprinderi,
 • AP 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, OS 2.1B – incubatoare/acceleratoare de afaceri,
 • AP 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, OS 2.2 A îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri,
 • AP3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon /OS 3.1A –cladiri rezidențiale,
 • AP3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon /OS 3.1 B – cladiri publice,
 • AP5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural /OS 5.1 –patrimoniul cultural,
 • AP5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural /OS 5.2 – reconversia și refuncționalizarea terenurilor degradate,
 • AP6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională /OS 6.1 – modernizarea drumurilor județene,
 • AP7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului /OS 7.1 – dezvoltarea infrastructurii de turism,
 • AP8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale /OS 8.3 servicii sociale –  bătrâni,
 • AP8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale /OS 8.3 servicii sociale –  copii.

 POR 2014-2020 – 7 apeluri de proiecte lansate până în prezent:

 • Axa Prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Obiectiv specific 2.1 A – Microintreprinderi.
 • Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Obiectiv Specific 3.1A – cladiri rezidențiale.
 • Axa Prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Obiectiv Specific 5.1 – patrimoniul cultural.
 • Axa Prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Obiectiv Specific 5.2 – reconversia și refuncționalizarea terenurilor degradate.
 • Axa Prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Obiectiv Specific 6.1 – modernizarea drumurilor județene.
 • Axa Prioritară 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Obiectivul Specific 7.1 – dezvoltarea infrastructurii de turism
 • Axa Prioritară 12 – Asistență tehnică.

Proiecte depuse, pe regiuni de dezvoltare

ORGANISME INTERMEDIARE

ALOCĂRI  APELURI

(FEDR + Buget de stat)

PROIECTE DEPUSE

(valoare eligibilă)

Proiecte aflate în etapa de conformitate administrativă

Proiecte aflate în etapa de evaluare tehnică și financiară

Mil. Euro

Nr.

Mil. Euro

Nr.

Mil. Euro

Nr.

Mil. Euro

NORD EST

319,60

214

 164,02

 180

60,97

 5

16,32

SUD EST

271,23

106

143,51

92

17,01

8

67,45

SUD

287,29

181

90,96

172

38,33

5

12,77

SUD VEST

218,47

 131

121,63

124

24,79

0

0

VEST

214,84

 76

36,67

60

11,85

4

6,42

NORD VEST

261,55

279

145,33

246

63,38

4

10,79

CENTRU

252,26

 237

168,65

204

46,95

1

0,31

BUCUREŞTI – ILFOV

136,44

50

138,42

10

29,60

12

32,33

Total Apeluri lansate

(fără Asistenţă Tehnică)

 1.961,68

1274

1009,19

1088

292,88

39

146,39


Proiecte depuse și stadiile de evaluare

Axe prioritare

Alocări Apeluri lansate

Proiecte depuse

Proiecte CAE

Proiecte ETF

(Mil. Euro)

Nr.

Valoare eligibila      (Mil. Euro)

% din alocat

Nr.

Valoare eligibila           (Mil. Euro)

% din alocat

Nr.

Valoare eligibila        (Mil. Euro)

% din alocat

AP2/PI2.1/ A – Microîntreprinderi *

234,12

1053

197,21

84,23%

1053

197,21

84,23%

0

0

0,00%

AP3/PI3.1/ A – Cladiri rezidentiale

447,75

76

169,37

37,83%

11

30,20

6,74%

15

33,83

7,56%

AP5/PI 5.1 / OS 5.1 – Patrimoniu cultural

270,83

112

294,13

108,60%

19

49,34

18,22%

19

51,55

19,03%

AP5/PI 5.2 / OS 5.2 – Reconversia, refuncționalizarea terenurilor degradate

103,85

14

31,73

30,55%

3

12,06

11,61%

1

0,89

0,86%

AP6/PI 6.1 / OS 6.1 – Drumuri județene

807,78

14

301,69

37,35%

0

0

0,00%

4

60,13

7,44%

AP7/PI 7.1 / OS 7.1 – Turism

97,35

5

15,06

15,47%

2

4,07

4,18%

0

0

0,00%

AP12/ Asistență tehnică

221,27

8

76,46

34,56%

0

0

0,00%

0

0

0,00%

Total

2.182,95

1282

1.085,65

49,73%

1088

292,88

13,42%

39

146,40

6,71%

(*) PI 2.1: Evaluarea nu a început ca urmare a nefuncționării corespunzătoare a sistemului electronic MySMIS. În consecință, va fi demarată în cel mai scurt timp evaluarea pe baza documentelor tipărite.

* * *

În ce privește Axa Prioritară  4  „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, aceasta se va adresa municipiilor reședință de județ (inclusiv unităților administrativ-teritoriale din zona funcțională urbană) din ”regiunile mai puțin dezvoltate” ale României, cu excepția municipiului Tulcea (care va beneficia de finanțare din bugetul alocat ITI Delta Dunării) și va avea o alocare financiară de 1.386,86 milioane de euro (FEDR și contribuție națională), reprezentând 17,06% din fondurile alocate POR 2014-2020.

Mecanismul de distribuire a fondurilor alocate către fiecare municipiu reședință de județ va include două etape:

I. alocări orientative predeterminate pentru fiecare municipiu reședință de județ, după formula:

•  50% din bugetul alocat regiunii de dezvoltare va fi distribuit în mod egal între toate muncipiile reședință de județ;

•  50% din bugetul regiunii de dezvoltare va fi distribuit municipiilor reședință de județ direct proporțional cu populația acestora;

II. alocări orientative pentru fiecare municipiu reședință de județ a sumelor rămase disponibile la sfârșitul anului 2019, în baza unei metode de calcul care ia în considerare capacitatea de absorbţie a municipiului reședință de județ.

Pentru finanțarea proiectelor de dezvoltare urbană, municipiile reședință de județ au obligația de a elabora :

 • Strategii Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU),

•  Planuri de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) – condiția de bază pentru finanțarea proiectelor,

•  Documentul Justificativ pentru finanțarea din Fonduri ESI 2014-2020 a proiectelor aferente SIDU.

Evaluarea proiectelor în cadrul acestei axe va presupune:

•    admisibilitatea documentelor strategice: SIDU, PMUD, Documentul Justificativ pentru finanțare din Fonduri ESI 2014-2020,

•    selectarea strategică a proiectelor de către Autoritățile Urbane, stabilite la nivelul municipiilor reședință de județ,

•    admisibilitatea Documentului Justificativ pentru finanțare din Fonduri ESI 2014-2020

•    evaluarea proiectelor conform priorităților de investiții ale Axei Prioritare 4.

AM POR va delega către municipiile reședință de județ – Autoritățile Urbane atribuțiile aferente funcției de selectare strategică a operațiunilor (proiectelor).

Lista de proiecte prioritare selectată de către Autoritățile Urbane va fi inclusă, alături de celelalte proiecte prioritare cu finanțare din Fondurile  ESI 2014-2020 sau alte surse (buget local, buget național, alți donatori etc.) în Documentul Justificativ pentru finanțare din Fonduri ESI 2014-2020.

Ulterior, după parcurgerea procesului de admisibilitate a Documentului Justificativ pentru finanțare din Fonduri ESI 2014-2020, proiectele vor fi depuse pentru finanțare în cadrul priorităților de investiție aferente Axei Prioritare 4.

Criterii de evaluare a proiectelor:

•    Contribuția proiectului la atingerea obiectivelor SIDU

•    Contribuția proiectului la atingerea obiectivului Priorității de Investitii

•    Contribuția proiectului la îndeplinirea indicatorilor Priorităţii de Investiţii

•    Contribuția proiectului la obiectivele privind dezvoltarea durabilă egalitatea de șanse și nediscriminarea, egalitatea de gen.

Criterii suplimentare:

•    Încurajarea unei abordări integrate

•    Gradul de maturitate al proiectelor

•    Sustenabilitatea financiară a proiectelor.

* * *

În ce privește situația POR 2007 – 2013, care a avut un buget alocat din FEDR de 3,966 miliarde de euro, rata de absorbție a ajuns în prezent la 85,04% din alocarea FEDR, cumulat de la începutul perioadei de programare 2007-2013, reprezentând 3,373 miliarde euro rambursați de CE. La Autoritatea de Certificare şi Plată se află acum în proces de certificare declaraţia finală de cheltuieli în valoare totală de 288,85 milioane de euro, astfel că rata de absorbție va ajunge la 92,33% din alocarea FEDR.

POR 2007-2013 are o rată de contractare de 116,27%, de la lansarea programului fiind semnate 4.675 de contracte de finanțare, în valoare de 4,611 miliarde de euro (din FEDR).

La nivelul programului, există un număr de proiecte nefinalizate, în valoare totală de peste 5 milioane de euro, a căror implementare va continua din fonduri naționale până la 31.03.2019. Pentru proiectele aflate în această situație termenul maxim de extindere propus de AMPOR a fost de 31 decembrie 2018, ținând cont de verificările de management și control pe care Organismele Intermediare, AM POR, ACP și Autoritatea de Audit  trebuie să le desfășoare până la 31 martie 2019.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Guvern
SAV-COM Suceava
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
A.I.T.I. Imobiliare Suceava
General Construct - Anunturi angajare
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava