• S.C. Doly-Com Distribuție S.R.L. Botoșani angajează persoane cu competențe profesionale în domeniile electric, electronic și automatizări, cu studii medii sau superioare.
  • Salariul brut acordat este între 5128 lei și 6837 lei, funcție de cunostintele și competențele profesionale în domeniu. Se acordă gratuit transport și o masă la cantina societății. CV-urile se pot trimite pe e-mail la adresa office@dolycom.ro. Relații: la tel. 0231 565970, 0753 090117, 0753090142.

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, a lansat marţi, 15 martie 2016, primele două apeluri de proiecte, pentru priorităţile de investiţii 6.1 şi 3.1.A:

·           6.1 susține investițiile în modernizarea rețelei de drumuri județene care asigură conectivitatea, directă sau indirectă, cu rețeaua TEN-T, construcția/ modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de drum județean aflate pe traseul drumului județean respectiv, precum și investiții destinate siguranței rutiere.

·           3.1.A vizează creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari.

„Toată lumea așteaptă de mult aceste ghiduri, erau gata, dar în administrație avem nevoie de timp ca să înlăturăm orice posibile greșeli; procesul de consultare publică pentru ghidurile beneficiarilor a durat destul de mult; în plus, am așteptat programul MySMIS, care va fi gata doar zilele acestea.

Cele două axe pe care le deschidem acum sprijină dezvoltarea locală, care duce lipsă de resurse; ele se adresează autorităților publice locale, care au nevoie de tot mai mult sprijin și atenție din partea noastră. Ghidurile sunt acum mult mai lizibile, documentele care trebuie depuse sunt mai puține, perioada de evaluare și selecție va fi, sperăm, mai scurtă și încercăm să avem un singur tip de contract standard pentru toate prioritățile. Rugăm beneficiarii să ne semnaleze orice urmă de corupție sau manifestările unor simpatii politice.

În noul exercițiu financiar vrem să punctăm și inteligența proiectelor, elementele care țin de durabilitatea lor: asigurarea egalității de șanse, adaptarea la schimbările climatice și respectarea principiilor dezvoltării durabile. De asemenea, vom încerca să înțelegem mai bine care sunt nevoile de dezvoltare și să proiectăm mai bine investițiile, aducând laolaltă proiectele europene, proiectele de dezvoltare locală și investițiile private.

Un alt element de noutate sunt punctajele suplimentare pentru proiectele care creează o rețea, proiectele aflate într-un stadiu avansat, cele care deservesc o parte importantă de  populație și cele care au un impact strategic”, a declarat viceprim-ministrul Vasile Dîncu în conferinţa de presă organizată cu ocazia lansării.

“Pentru drumurile județene, Ghidul beneficiarului este corelat cu Strategiile Regionale de Dezvoltare iar drumurile trebuie să facă legătura cu Rețeaua trans-europeană de transport (TEN-T)”, a precizat Sorin Maxim, secretar de stat în MDRAP. “Lucrările de modernizare, pe care le finanțăm acum, sunt mai complexe decât cele de reabilitare – presupun crearea de trotuare, piste de biciclete și refugii în localități. La fel, pentru blocurile de locuințe finanțăm, pe lângă anvelopare, și lucrări de instalații, repararea acoperișului, a liftului, de reabilitare și iluminat interior. Finanțarea se va acorda pe principiul <<primul venit, primul servit>>, iar beneficiarii sunt autoritățile locale în parteneriat cu asociațiile de proprietari. Există soluții de a reduce partea de cofinanțare iar dacă autoritățile au resurse, pot eșalona plata cofinanțării pe o perioadă de până la 5 ani. Sunt eligibile blocurile de locuințe construite între 1950 și 1990 iar proiectele trebuie să urmărească reducerea consumului de agent termic și, în final, a poluării urbane.

Bugetele pentru aceste prime apeluri de proiecte pe POR sunt de 807,78 milioane euro pentru drumuri judeţene, respectiv de 447,75 milioane euro pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale. Ne propunem un grad de contractare între 120 și 150%. Proiectele se depun la sediul Agențiilor de Dezvoltare Regională, unde se va face și evaluarea “, a subliniat secretarul de stat Sorin Maxim.

“În ce privește drumurile județene, încurajăm existența unor conexiuni mult mai lungi: Consiliile Județene trebuie să asigure trecerea cursivă a unui drum prin mai multe județe”, a adăugat Gabriel Friptu, director general fonduri europene în cadrul MDRAP. “Bugetul total de 807 milioane de euro este împărțit în alocări regionale. Bugetul unui proiect poate fi între 1 milion și 50 de milioane de euro. Pentru Regiunea București-Ilfov cofinanțarea publică este de 20%, față de 15% pentru celelalte regiuni, dar contribuția beneficiarilor rămâne peste tot de 2%. Proiectele vor putea fi depuse după două luni de la lansare, începând cu 16 mai, timp de 6 luni, până la închiderea apelului – cu mențiune că, dacă bugetul alocat va fi depășit cu peste 50%, apelul poate fi suspendat mai repede. Majoritatea consiliilor județene au deja studiile de fezabilitate făcute iar în aceste 2 luni pot îmbunătăți calitatea proiectelor.

Pentru clădirile rezidențiale, încurajăm primăriile din mediul urban să aibă o abordare integrată: să identifice zonele prioritare în funcție de emisiile de CO2 și de zonele unde rețeaua de distribuție a energiei termice este reabilitată – deci să-și coreleze investițiile. Așa cum am spus, rata de cofinanțare pentru Regiunea București-Ilfov este diferită de celelalte regiuni, dar contribuția beneficiarilor rămâne aceeași peste tot”, a precizat directorul general Gabriel Friptu.

Bugetul minim al unui proiect de creștere a eficienței energetice la o clădire rezidențială este de 100.000 de euro iar cel maxim de 50 de milioane de euro. Un proiect poate cuprinde cel mult 10 blocuri de locuințe cu minim 2 niveluri (P+2). Autoritățile publice în parteneriat cu asociațiile de proprietari pot alege să se grupeze pe cartiere.

Ghidurile finale pentru cele două Priorități 6.1 şi 3.1.A sunt disponibile pe site-ul programului, la http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html .

Cererile de finanţare se pot depune după data de 16 mai la sediul Agențiilor pentru Dezvoltare Regională, timp de 6 luni, până la închiderea apelului. Cererea se va depune într-un singur exemplar, în format tipărit, original, într-un singur colet sigilat. În colet va fi inclus și un CD cu cererea de finanțare și anexele acesteia, scanate, în format PDF. Imediat ce aplicația electronică MySMIS va fi  operațională, MDRAP va publica un anunț pe site-ul programului, va întrerupe depunerea cererilor de finanțare și va introduce noul sistem electronic de depunere a cererilor.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Guvern
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava