• S.C. Doly-Com Distribuție S.R.L. Botoșani angajează persoane cu competențe profesionale în domeniile electric, electronic și automatizări, cu studii medii sau superioare.
  • Salariul brut acordat este între 5128 lei și 6837 lei, funcție de cunostintele și competențele profesionale în domeniu. Se acordă gratuit transport și o masă la cantina societății. CV-urile se pot trimite pe e-mail la adresa office@dolycom.ro. Relații: la tel. 0231 565970, 0753 090117, 0753090142.

Sub Președinția României, Consiliul UE a aprobat luni cele trei propuneri pentru poziția care urmează să fie adoptată de Uniune în cadrul Comitetului mixt al Spațiului Economic European (SEE), în privința modificării unor anexe la Acordul privind SEE. Propunerile au fost dezbătute și aprobate anterior în cadrul Grupului de lucru pentru Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS).

Aceste propuneri vizează modificarea următoarelor anexe ale Acordului privind SEE: anexa IX (Servicii financiare), anexa XIX (Protecția consumatorilor), anexa II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) și anexa XI (comunicații electronice, servicii audiovizuale și societatea informațională). Una dintre propunerile de modificare a anexei IX (Servicii financiare) a Acordului privind SEE acoperă aproximativ 10% din restanțele de transpunere a acquis-ului și privește Regulamentul privind piețele instrumentelor financiare (MiFIR) și Directiva MiFID II.

În același context, Consiliul UE a adoptat în reuniunea din 21 ianuarie poziția care urmează să fie adoptată de către UE în cadrul Comitetului mixt al SEE privind modificarea anexei IX (Servicii financiare) a Acordului privind SEE în vederea includerii Regulamentului privind depozitarii centrali de titluri de valoare.

De asemenea, la data de 19 februarie 2019, au fost adoptate, după dezbateri intense, Concluziile Consiliului UE privind relațiile UE – Elveția, textul concluziilor regăsindu-se în comunicatul de presă al Consiliului UE care poate fi accesat la adresa : https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/02/19/council-conclusions-on-eu-relations-with-the-swiss-confederation/.

În luna martie, se vor discuta în cadrul grupului de lucru o serie de decizii care să permită modificarea promptă a anexelor la Acordul privind SEE în vederea aplicării uniforme în SEE a măsurilor de salvgardare adoptate la nivelul Uniunii în perspectiva retragerii Regatului Unit din Uniune fără un acord de retragere.

Activitatea Președinției române a Consiliului UE va continua cu participarea, în calitate de președinte al Consiliului SEE, la cea de-a 52-a reuniune a Comitetului parlamentar mixt al SEE, care va avea loc la 13 martie 2019, la Strasbourg. În cadrul acestei reuniuni semestriale a Comitetului, se vor aborda chestiuni referitoare la evoluțiile Acordului privind SEE și, în general, la funcționarea acestuia.

Acordul privind Spațiul Economic European încheiat între UE și trei state EFTA (Norvegia, Islanda si Liechtenstein) are o importanţă deosebită, deoarece asigură cadrul participării celor trei țări la Piața Internă și asigură drepturi și obligații egale pentru cetățenii și operatorii economici din cele 31 de țări. Acordul cuprinde dispoziții privind cele patru libertăți și include, de asemenea, următoarele domenii: cercetarea și dezvoltarea, educația, politicile sociale, mediul înconjurător, protecția consumatorilor, turism și cultură.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Guvern
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava