În perioada 4-5 iunie 2018, Administratia Bazinala de Apa „Siret” Bacau prin SGA Suceava a desfășurat un exercițiu de simulare producere inundații și accidente la construcțiile hidrotehnice.

Structurile implicate au fost: Administrația Națională de Meteorologie, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, Ministerul Apelor și Pădurilor-Centrul Operativ pentru Situații de Urgență, Administrația Națională ”Apele Române”, Administrația Bazinală de Apă Siret, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Suceava, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Bucovina” Suceava, Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava, prin Formațiile de lucru Câmpulung Moldovenesc și Gura Humorului, Direcția Silvică Suceava și comitetele locale pentru situații de urgență Câmpulung Moldovenesc, Prisaca Dornei, Vama, Frasin și Gura Humorului.

In data de 4.06.2018, s-a primit o Avertizare hidrologică “Cod portocaliu”  prin care au fost prognozate creșteri de debite în bazinul râului Moldova și afluenți, pe sectorul Câmpulung Moldovenesc, Gura Humorului, pentru perioada 05.06.2018 ora 06.00 – 05.06.2018 ora 21.00, inspectorul sef al Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Bucovina”, ca urmare a acestei avertizari, a propus prefectului judetului Suceava activarea Comitetului Judetean pentru coordonarea si conducerea interventiei.

Având în vedere pericolul atingerii și depășirii Cotelor de Apărare pe râul Moldova și afluenți, în data de 05.06.2018 Directorul S.G.A. Suceava, în calitate de șef al Grupului de Suport Tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, a solicitat convocarea în ședință extraordinară, a Comitetului județean pentru Situații de Urgență pentru ora 9,30.

În cadrul ședinței s-au prezentat, următoarele aspecte:

– scenariul și scopul exercițiului de simulare;

– propuneri pentru îmbunătățirea fluxului informațional prin uniformizarea modelelor de Rapoarte operative și Rapoarte de sinteză privind efectele inundațiilor;

– verificarea modului în care au fost introduse modificările cotelor de apărare în Planurile județene de apărare împotriva inundațiilor (acolo unde este cazul);

– verificarea stadiului integrării hărților de risc la inundații în planurile de urbanism și  amenajarea teritoriului de interes județean.

– analizarea stadiului de implementare a Planului de măsuri pentru diminuarea riscului la inundații  prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 846/2010 pentru aprobarea Strategiei naționale de management al riscului la inundații pe termen mediu și lung de către Comitetele Județene pentru Situații de Urgență și Consiliile Județene.

De asemenea, în cadrul ședinței, pentru îmbunătățirea fluxului informațional și diminuarea riscului la inundații s-au discutat următoarele aspecte:

– Primăriile transmit cu întârziere rapoartele operative privind efectele fenomenelor hidrometeorologice periculoase. Pentru îmbunătățirea fluxului informațional se impune uniformizarea modelelor de raportare și în principal menționarea cauzelor producerii inundațiilor și a detalierii pagubelor pe localitățile aparținătoare unității administrativ teritoriale (acestea informații suplimentare sunt necesare în vederea corelării formatului de raportare cu cerințele Directive Inundații 2007/60/EC, prevederi care au intrat în vigoare începând cu decembrie 2011).

– Analizarea posibilităților de promovare și finanțare a lucrărilor de investiții propuse pentru punctele critice de pe cursurile de apă din jud. Suceava.

– Implementarea la dispeceratul S.G.A. Suceava a programului de transmitere prin SMS a avertizărilor hidro – meteorologice.

Analizând cauza producerii de pagube prin inundare din ultima perioadă, se constată că majoritatea acestora se datorează scurgerilor torențiale și de pe versanți precum și datorită obturării cu aluviuni și plutitori (proveniți din exploatările forestiere) a secțiunii podurilor și podețelor.

După ședință, reprezentantii autoritatilot implicate s-au deplasat in zonele vizate de exercitiu, unde s-au urmărit:

– verificarea modului în care membrii Comitetului Local pentru Situații de Urgenta cunosc prevederile Planului local de apărare împotriva inundațiilor aprobat pentru perioada 2018-2021 și dacă sunt afișate la sediul primăriei Planul de situație al unității administrativ – teritoriale, cu delimitarea zonelor inundabile, precum și semnificația codurilor de culori folosite pentru avertizările meteorologice și hidrologice;

-verificarea modului de întocmire a Proceselor Verbale privind constatarea si evaluarea pagubelor urmare a  efectele inundațiilor.

-verificarea modului în care au fost introduse modificările cotelor de apărare în Planurile locale de apărare împotriva inundațiilor (acolo unde este cazul);

– verificarea modului în care este organizat fluxul informațional pentru avertizarea populației, până la nivelul fiecărui sat aparținător unității administrativ-teritoriale;

– verificarea stadiul instruirii Șefiilor serviciilor voluntare pentru situați de urgență, în vederea îndeplinirii funcției de “agent de inundații”.

– verificarea stocului de apărare împotriva inundațiilor existent la nivelul fiecărei primării implicate în exercițiu.

– verificarea stadiului integrării hărților de risc la inundații în planurile de urbanism și amenajarea teritoriului de interes local.

DIRECTOR,
jur. Daniel DRAGOI

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Administraţie
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Karls Jobs 2018
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava