Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, care reprezintă drepturile şi interesele a peste 178.000 de salariaţi din învăţământul preuniversitar, le cere senatorilor din Parlamentul României să voteze „împotriva” propunerii legislative privind unele măsuri de descentralizare în domeniul învăţământului preuniversitar. Aceasta a fost adoptată tacit de către Camera Deputaţilor în 4 februarie.
Liderul Alianţei Sindicatelor din Învăţămînt Suceava, Giani Leonte, a declarat că Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ consideră că este necesară şi oportună reanalizarea atribuţiilor specifice Inspectoratelor Şcolare, dar nu susţine desfiinţarea acestora, propusă prin propunerea legislativă adoptată tacit de către Camera Deputaţilor. “Alianţa Sindicatelor din Învăţământ Suceava va înainta adresa fiecărui senator din judeţul Suceava şi va olicita să respingă această iniţiativă care ar bulversa sistemul de învăţământ, dacă ar fi votată şi de Senat. În acelaşi timp, vom solicita senatorilor suceveni să-şi exprime în scris, punctul de vedere despre această propunere legislativă”, a declarat Leonte.
“Considerăm că nu este posibil transferul atribuţiilor specifice ale inspectoratelor şcolare în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale, având în vedere importanta acestora în sistemul naţional de învăţământ. Funcţia de inspecţie şcolară nu poate fi preluată de către autorităţile administraţiei publice locale şi nici nu poate fi transferată Ministerului Educaţiei Naţionale si Cercetării Ştiinţifice întrucât acesta este cel care aprobă sistemul de evaluare şi supraveghează respectarea acestuia. Inspecţia şcolară este o condiţie obligatorie pentru dezvoltarea profesională şi evoluţia în carieră a personalului didactic, prin care este asigurată calitatea actului educaţional”, se arată în scrisoare trimisă senatorilor. Potrivit FSLI, desfiinţarea Inspectoratelor, care sunt servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice din unităţile administrativ-teritoriale, şi preluarea unei părţi dintre atribuţii de către autorităţile administraţiei publice, iar a altor atribuţii de către ministerul de resort sau de către unităţile de învăţământ, va conduce la necorelări şi blocaje în structura şi funcţionarea sistemului. “Desfiinţarea inspectoratelor şcolare ar genera şi o practică neunitară în ceea ce priveşte organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice din unităţile de învăţământ. În prezent, în special în mediul rural, cadrele didactice au catedra compusă din ore la mai multe unităţi şcolare, iar prin aplicarea prevederilor prezentei iniţiative există riscul major ca multe şcoli să rămână fără cadre didactice, dar şi riscul ca personalul didactic de predare să îşi piardă titularizarea în sistem”, consideră sindicaliştii de la FSLI. Potrivit acestora, nu trebuie „uitat” rolul esenţial pe care îl au inspectoratele şcolare în buna desfăşurare a evaluărilor naţionale ale elevilor – atribuţie care nu poate fi transferată autorităţilor administraţiei publice locale, din cauza lipsei de competenţe dar şi de resurse umane specializate. Sutele de mii de absolvenţi de clasa a Vlll-a şi a Xll-a/a XIII-a nu pot fi supuşi unor noi „experimente”, care le-ar putea afecta esenţial dezvoltarea personală şi profesională. “Adoptarea unei noi Legi a educaţiei naţionale este un deziderat al Federaţiei Sindicatelor Libere din învăţământ, însă această lege trebuie să fie rezultatul unui amplu proces de consultare a tuturor factorilor implicaţi în actul instructiv-educativ: elevi, părinţi, personalul din sistem, autorităţile administraţiei publice locale, organizaţii non guvernamentale, agenţi economici etc”, mai arată în document Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Educaţie
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava