• S.C. Doly-Com Distribuție S.R.L. Botoșani angajează persoane cu competențe profesionale în domeniile electric, electronic și automatizări, cu studii medii sau superioare.
  • Salariul brut acordat este între 5128 lei și 6837 lei, funcție de cunostintele și competențele profesionale în domeniu. Se acordă gratuit transport și o masă la cantina societății. CV-urile se pot trimite pe e-mail la adresa office@dolycom.ro. Relații: la tel. 0231 565970, 0753 090117, 0753090142.
  • MSCI, înraportul Global Market Accessibility Review publicat pe  20 iunie 2018, a upgradatcriteriile de accesibilitate ale României la 3 aspecte: reglementări de piaţă, flux informaţional și tranzacţionare
  • România se află din septembrie 2016 pelista de monitorizare a FTSE Russell pentru ţările cu potenţial de a fi clasificate ca pieţe emergente

Furnizorul global de indici MSCI a publicat, pe 20 iunie 2018, cel mai recent raport Global Market Accessibility Review.   Raportul precizează că România a continuat eforturile de îmbunătățire a lichidității și participării la piața bursieră, prin reducerea comisioanelor de tranzacționare și prin încurajarea mai multor market makeri să își intensifice activitatea pe piață, și că activitățile notabile pentru piața de capital din România au inclus, de asemenea, lansarea Platformei de Raportare a Emitenților (IRIS), în care companiile listate la bursă pot să își disemineze eficient comunicările către piață. La revizuirea din iunie 2018, criteriile de accesibilitate ale României au fost actualizate pentru 3 aspecte: reglementări de piaţă, flux informațional și tranzacționare.

  • Reglementări de piaţă: “+” la “++”. Toate reglementările sunt disponibile în engleză și conformareala Codul de Guvernanţă Corporativă este aplicată.
  • Flux informaţional: “+” la “++”. Lansarea Platformei de Raportarea Emitenților (IRIS)îniunie 2016 a îmbunătăţit semnificativ eficienţa diseminăriiinformaţiilor corporativeșia rapoartelorimpuse de reglementări. Publicarea periodică a„Cartei Albe a Comunicării Companiilor Listate” a îmbunătăţit de asemenea transparenţa și conformitatea companiilor listate cu Codul de Guvernanţă Corporativă.
  • Tranzacţionare: “-/?” la “++”. Prezenţa market makerilor a contribuit la creșterea activității pieței, iar în ianuarie 2018 Bursa de Valori București și-a redus și mai mult comisioanele de tranzacționare pentru a încuraja o mai mare participare la piață.

Unde ++: nicio problemă; +: nicio problemă majoră, îmbunătăţiri posibile; -/?:nevoie de îmbunătăţiri / de evaluat la ce nivel trebuie făcute îmbunătăţirile.

Adrian Tănase, directorul general al Bursei de Valori București, a declarat: „Upgrade-ul MSCI pentru aceste 3 aspecte de accesibilitate ale pieţei arată că proiectele pieţei de capital din România sunt pe direcţia corectă și că percepţia investitorilor și interesul lor faţă de piaţa locală se îmbunătăţește. O știre precum cea a MSCI nu face decât să ne motiveze să lucrăm și mai bine și să mărim viteza de creștere și dezvoltare a pieţei locale.”

„Coagularea stakeholderilor pieţei de capital și aautorităților în ultimii ani a fost de o importanță crucială pentru dezvoltarea pieței locale de capital și obtinerea upgrade-ului la criteriile de accesibilitate ale României. Statutul de piaţă emergentă este un obiectiv pentru România, nu numai pentru comunitatea pieței de capital. MSCI a upgradat 3 aspecte de accesibilitate ale pieței și FTSE Russell ne-a inclus în septembrie 2016 pe lista țărilor cu potențial de clasificare ca piețe emergente, dar,pentru a deveni efectiv piață emergentă, avem nevoie de o mai bună lichiditate a pieței și de un anumit număr de companii listate, de o dimensiune suficient de mare pentru a fi considerate investibile de către marii investitori străini și eligibile pentru includerea în indicii piețelor emergente de către furnizorii globali de indici. Ne angajăm să facem tot ce este posibil pentru atingerea criteriilor de lichiditate,” a declarat Lucian Anghel, Președinte al Consiliului de Administraţie al Bursei de Valori București.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Economic
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava