Comunicat.

”Instituţia Prefectului – judeţul Suceava a organizat în data de 30 iulie 2015, ora 11:00, în sala Ştefan cel Mare a Palatului Administrativ, o şedinţă lucrativă cu primarii şi secretarii unităţilor administrativ teritoriale din judeţul Suceava.
Scopul acestei întâlniri a fost de îndrumare metodologică a secretarilor şi instruire a primarilor în calitate de preşedinţi ai comisiilor locale de fond funciar.


Pe ordinea de zi a acestei şedinţe au fost cuprinse spre prezentare şi analizare următoarele teme:
1.    Activitatea desfăşurată pe linia verificării legalităţii actelor administrative emise şi adoptate de către autorităţile executive şi deliberative de la nivelul judeţului Suceava, în perioada 01.01. – 30.06.2015;
2.    Adoptarea/emiterea şi înaintarea actelor administrative, în vederea exercitării controlului de legalitate de către prefect;
3.    Convocarea consiliului local în şedinţe în perioada 01.01. – 30.06.2015;
4.    Administrarea bunurilor care aparţin domeniului public de interes local sau judeţean, sau domeniului privat al unităţilor administrativ-teritoriale.
5.    Stadiul aplicării legilor fondului funciar după finalizarea inventarierii terenurilor conform Legii nr. 165/2013 şi  reluarea activităţii comisiilor locale de fond funciar.
6.    Modul de prezentare a propunerilor comisiilor locale de fond funciar, adresate Comisiei judeţene de fond funciar Suceava;
7.    Aspecte teoretice şi practice cu privire la întocmirea planurilor parcelare;
8.    Prelucrarea legislaţiei actuale cu privire la  organizarea unităţilor arhivistice la nivelul instituţiilor publice, respectiv la nivelul unităţilor administrativ teritoriale.
9.    Modul de elaborare al proiectelor de hotărâre al consiliilor locale privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al UAT- urilor din judeţul Suceava.

Şedinţa a fost prezidată de prefectul judeţului, domnul Constantin HARASIM, cu participarea angajaţilor Compartimentului verificarea legalităţii actelor, contencios administrativ din cadrul Instituţiei Prefectului,  a directorului Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, domnul Vasile MOCANU, a şef Serviciului Judeţean al Arhivelor Naţionale Suceava, doamna Doina IAVNI şi a secretarului Judeţului Suceava, domnul Petru TANASĂ.

De asemenea conform listei de prezentă la această şedinţă au participat un număr de 68 primari şi 102 secretari.
Materialele prezentate şi analizate au fost comunicate tuturor unităţilor administrativ teritoriale din judeţul Suceava în format electronic.

Biroul de presă al Instituției Prefectului- județul Suceava

Primarii suceveni au fost instruiți pe linie de fond funciar, 10.0 out of 10 based on 1 rating
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
Administraţie
SAV-COM Suceava
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
A.I.T.I. Imobiliare Suceava
General Construct - Anunturi angajare
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava