Contractul de credit este actul prin care banca acorda, promite sau stipuleaza posibilitatea de a acorda unui client un imprumut si trebuie sa cuprinda informatii esentiale prevazute de legislatia in vigoare. De asemenea, exista anumite clauze contractuale care sunt interzise si care nu trebuie sa se regaseasca in document sub nicio forma. In plus, pe parcursul derularii contractului de credit, banca nu are voie sa efectueze anumite operatiuni.

Contractul de credit trebuie sa contina informatii clare si usor de inteles

Potrivit OUG nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, contractul de credit trebuie sa contina anumite informatii obligatorii.

In primul rand, contractele de credit trebuie redactate in scris, vizibil si usor de citit, fontul utilizat fiind Times New Roman, marimea de minimum 12 p, pe hartie sau pe un alt suport durabil.

De asemenea, contractele de credit trebuie sa contina informatii complete, clare si usor de inteles, in limba romana, care vor fi detaliate sau explicate suplimentar de catre banca, la cererea expresa a clientului, inainte de semnarea contractului, sub forma unei note, anexa la contract, se mentioneaza in actul normativ citat.

Mai precis, contractul de credit trebuie sa specifice, in mod clar si concis, urmatoarele informatii stipulate in OUG nr. 50/2010:

 • tipul de credit;
 • identitatea si adresa sediului social si a punctului de lucru/adresa de domiciliu a partilor contractante, precum si, dupa caz, identitatea si adresa sediului social si/sau a punctului de lucru ori, dupa caz, adresa de domiciliu a intermediarilor de credit implicati;
 • durata contractului de credit;
 • valoarea totala a creditului si conditiile care reglementeaza tragerea creditului;
 • in cazul unui credit acordat sub forma unei amanari la plata pentru un anumit bun sau serviciu ori in cazul contractelor de credit legate, bunul sau serviciul respectiv si pretul de achizitie al acestuia;
 • rata dobanzii aferente creditului si tipul acesteia, fixa sau variabila;
 • conditiile care guverneaza aplicarea ratei dobanzii aferente creditului, formula de calcul a acesteia, precum si termenele, conditiile si procedura pentru modificarea ratei dobanzii aferente creditului si, in cazul in care se aplica rate diferite ale dobanzii aferente creditului in circumstante diferite, informatiile prevazute anterior privind toate ratele dobanzii aplicabile;
 • dobanda anuala efectiva si valoarea totala platibila de catre consumator, calculate la momentul incheierii contractului de credit (se mentioneaza toate ipotezele folosite pentru calcularea acestei rate);
 • suma, numarul si frecventa platilor care urmeaza sa fie efectuate de catre consumator si, dupa caz, ordinea in care se vor efectua platile, in scopul rambursarii, pentru diferitele solduri restante cu rate diferite ale dobanzii aferente creditului;
 • in cazul rambursarii in rate a valorii totale a creditului aferent unui contract de credit pe durata determinata, dreptul consumatorului de a primi, la cerere si gratuit, in orice moment pe intreaga durata a contractului de credit, pe hartie sau pe alt suport durabil, conform deciziei consumatorului, un extras de cont sub forma unui tabel de amortizare/grafic de rambursare;
 • in cazul in care costurile si dobanzile trebuie platite fara a se rambursa nicio parte din valoarea totala a creditului, un extras care arata perioadele si conditiile pentru plata dobanzii si a oricaror costuri aferente creditului;
 • costurile de administrare ale unuia sau mai multor conturi care inregistreaza atat operatiunile de plata, cat si tragerile din credit, cu exceptia cazului in care deschiderea unui cont este optionala, costurile pentru utilizarea unui mijloc de plata atat pentru operatiuni de plata, cat si pentru trageri din credit, orice alte costuri rezultand din contractul de credit, precum si conditiile in care aceste costuri pot fi modificate;
 • rata dobanzii, in cazul platilor restante, aplicabila la data incheierii contractului de credit si masurile pentru ajustarea acesteia si, dupa caz, orice costuri datorate in caz de neplata;
 • o avertizare privind consecintele neefectuarii platilor; contractul de credit va contine obligatoriu o prevedere prin care consumatorul este atentionat despre raportarea la Biroul de credit, Centrala Riscurilor Bancare si/sau la alte structuri asemanatoare existente, in cazul in care acesta intarzie cu achitarea ratelor datorate, daca exista aceasta obligatie de raportare;
 • dupa caz, o mentiune potrivit careia va fi necesara plata unor taxe, onorarii si costuri in legatura cu incheierea, publicitatea si/sau inregistrarea contractului de credit si a documentelor accesorii acestuia, inclusiv taxele notariale;
 • garantiile si asigurarile necesare, daca exista;
 • existenta sau inexistenta unui drept de retragere, termenul in care acel drept poate fi exercitat si alte conditii pentru exercitarea acestuia, inclusiv informatii privind obligarea consumatorului de a plati creditul sau partea de credit trasa si dobanda, precum si cuantumul dobanzii platibile pe zi;
 • dreptul de rambursare anticipata, procedura de rambursare anticipata, precum si, dupa caz, informatii privind dreptul creditorului la compensatie si modul in care va fi determinata aceasta compensatie;
 • procedura care trebuie urmata in exercitarea dreptului de a solicita incetarea contractului de credit;
 • daca exista sau nu un mecanism extrajudiciar de reclamatie si despagubire pentru consumator si, in caz afirmativ, modalitatile de acces la acesta;
 • alte conditii si clauze contractuale;
 • adresa Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

Toate informatiile mentionate anterior, inclusiv cele aferente unor servicii in privinta carora clientul nu dispune de libertate de alegere, trebuie prevazute in contract, fara a se face trimitere la conditiile generale de afaceri ale creditorului, la lista de tarife si comisioane sau la orice alt inscris, se arata in legislatia in vigoare.

Ce clauze contractuale sunt interzise?

Pe de o parte, contractul de credit trebuie sa cuprinda informatii referitoare la creditul contractat de client si conditiile in care se deruleaza acesta, insa pe de alta parte, exista si date care nu trebuie sa se regaseasca in acest document, fiind interzise.

Concret, OUG nr. 50/2010 prevede ca sunt interzise clauzele contractuale care dau dreptul creditorului sa modifice unilateral clauzele contractuale fara incheierea unui act aditional, acceptat de client. Astfel, banca trebuie sa poata face dovada ca a depus toate diligentele pentru informarea client cu privire la semnarea actelor aditionale.

In acelasi timp, in actul normativ se mentioneaza ca in cazul modificarilor impuse prin legislatie, nesemnarea de catre client a acestor acte aditionale este considerataacceptare tacita.

Potrivit OUG nr. 50/2010, este interzisa introducerea in contractele de credit a clauzelor prin care:

 • consumatorul este obligat sa pastreze confidentialitatea prevederilor si a conditiilor contractuale;
 • creditorul poate declara scadent sau denunta unilateral contractul ori poate penaliza consumatorul in cazul afectarii reputatiei creditorului;
 • creditorul poate declara scadent anticipat creditul in cazul in care consumatorul nu si-a indeplinit obligatiile conform altor contracte de credit incheiate cu alti creditori;
 • creditorul impune consumatorului incheierea contractului de asigurare a bunurilor aduse in garantie cu o societate agreata de banca.

Atentie! Orice notificare cu privire la modificarea continutului clauzelor contractuale referitoare la costuri va fi transmisa clientilor cu cel putin 30 de zile inainte de aplicarea acestora, cu exceptia situatiilor in care clientul solicita modificari ale contractului care implica schimbarea costurilor, de exemplu prelungirea perioadei de creditare sau modificarea ratelor. Clientul are la dispozitie un termen de 15 zile de la primirea notificarii pentru a comunica optiunea sa de acceptare sau de neacceptare a noilor conditii. Neprimirea unui raspuns din partea clientului in termenul mentionat anterior nu este considerata acceptare tacita si contractul ramane neschimbat.

De asemenea, orice notificare pe care creditorul o face consumatorului trebuie sa fie semnata, datata si cu numar de inregistrare. Orice notificare ce nu contine aceste minime informatii este considerata nula de drept.

Banca nu poate majora comisioanele pe parcursul derularii contractului

Pe parcursul derularii contractului de credit sunt interzise anumite operatiuni pe care banca le-ar putea efectua. Mai exact, banca nu are voie sa majoreze nivelul comisioanelor si tarifelor, cu exceptia costurilor impuse prin legislatie si nici nu poate introduce si percepe noi comisioane, tarife, cu exceptia costurilor specifice unor produse si servicii suplimentare solicitate in mod expres de client, neprevazute in contract ori care nu erau oferite clientului la data incheierii acestuia, se arata in OUG nr. 50/2010. Aceste costuri neprevazute vor fi percepute numai pe baza unor acte aditionale acceptate de consumator.

De asemnea, este interzisa perceperea unui comision de depunere numerar pentru plata ratelor la credit, indiferent daca depunerea se efectueaza de catre titular sau de catre o alta persoana.

Mai mult decat atat, este interzisa perceperea unui comision de retragere pentru sumele trase din credit, a unui comision, unui tarif sau a oricarui alt cost, in cazul in care consumatorul doreste schimbarea datei de scadenta a ratelor.

Tot pe parcursul derularii contractului de credit, banca nu are voie sa perceapa comisioane in situatiile in care clientii solicita schimbarea garantiilor, in conditiile in care acestia platesc toate costurile aferente constituirii si evaluarii noilor garantii.

“Pentru orice modificare a nivelului costurilor creditului, potrivit conditiilor contractuale, creditorul este obligat sa notifice consumatorul in scris sau, la cererea expresa a consumatorului, prin alta modalitate stabilita de acesta si agreata de creditor si va pune la dispozitia acestuia un nou tabel de amortizare/grafic de rambursare”, se arata in actul normativ citat.

Desi comisioanele mentionate mai sus nu pot fi percepute de catre banca pe parcusul derularii contractului, totusi, aceasta poate sa incaseze comision de analiza dosar, comision de administrare credit sau comision de administrare cont curent, compensatie in cazul rambursarii anticipate, costuri aferente asigurarilor si, dupa caz, dobanda penalizatoare, alte costuri percepute de terti, precum si un comision unic pentru servicii prestate la cererea consumatorilor.

In ce conditii se pot retrage clientii din contractul de credit?

OUG nr. 50/2010 prevede dreptul clientilor de a se retrage din contractul de credit. Astfel, acestia au la dispozitie un termen de 14 zile calendaristice in care se pot retrage din contractul de credit fara a invoca motive. Termenul de retragere incepe sa curga de la una dintre urmatoarele date:

 • data incheierii contractului de credit;
 • data la care clientului ii sunt aduse la cunostinta clauzele, conditiile contractuale, in cazul in care ziua respectiva este ulterioara zilei de incheiere a contractului.

In cazul in care clientul isi exercita acest drept, el este obligat sa notifice banca, pentru ca exercitarea acestui drept sa isi produca efectele inainte de expirarea termenului de retragere. In plus, clientul are obligatia de a-i plati creditorului creditul sau partea de credit trasa si dobanda aferenta de la data la care creditul sau partea respectiva din credit a fost trasa pana la data la care creditul sau partea respectiva din credit a fost rambursata (dobanda se calculeaza pe baza ratei dobanzii convenite).

Mai departe, notificarea se va face pe hartie sau pe alt suport durabil aflat la indemana creditorului si accesibil acestuia, va fi transmisa prin mijloace admise legal, care asigura transmiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia si va fi expediata inainte de expirarea termenului de retragere, se arata in legislatia in vigoare.

Exercitarea dreptului de retragere isi va produce efectul de la data expedierii notificarii de catre client.

Cabinet de avocat Coltuc
www.coltuc.ro
av.COLTUC MARIUS
 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Juridic

Av. Coltuc Marius
Fondator Casa de avocatură Coltuc - www.coltuc.ro
Tel. 0745150894
Partener www.licitatiijuridice.ro

Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava