Comenzi MOPAN Suceava

În perioada ianuarie 2011 – septembrie 2016, la nivelul A.N.F.P. și al centrelor regionale de formare continuă pentru administrația publică locală s-au desfășurat 2.876 programe de formare profesională/perfecționare, în valoare totală de 34.362.744 lei, organizate pentru 45.943 cursanți, marea majoritate a acestora provenind din cadrul instituțiilor publice.

Programele de formare profesională/perfecționare au fost realizate de către partenerii A.N.F.P. sau ai centrelor regionale, care au fost selectați cvasi-exclusiv (cu trei excepții) din rândul unor societăți comerciale sau organizații neguvernamentale. Pentru derularea efectivă a acestor activități, entitățile menționate au utilizat, potrivit cadrului legal în vigoare, personal specializat în activități de formare, constituit în mare măsură din funcționari publici.

Prezentăm în continuare unele din principalele probleme constatate:

– au fost identificați parteneri de formare care dețin o poziție dominantă în ceea ce privește furnizarea programelor de formare profesională/perfecționare, deși nu au furnizat astfel de programe decât pe o perioadă scurtă de timp (ex.:  2 ani – Formatica S.R.L. București sau 3 ani – A.P.S.A.P. București);

– din analiza tarifelor practicate de formatori s-a constatat similitudinea acestora, situație favorizată chiar de către reglementările emise de către A.N.F.P., ceea ce poate reprezenta o încălcarea prevederilor Art.8 din Legea concurenței nr.21/1996, republicată. ;

– unele ordine elaborate la nivelul președintelui A.N.F.P. au suferit o serie de modificări, care au avut ca efect o mai mare permisivitate în ceea ce privește îndeplinirea unor condiții de către partenerii de formare sau monitorizarea activității de formare. În același context se înscrie și modificarea modului de calcul a sumelor virate la bugetul statului, prin ordine ale președintelui A.N.F.P. Această modificare s-a soldat cu diminuarea atât a valorii reale a sumelor virate la bugetul de stat, începând cu anul 2014 (333.919,80 lei în anul 2011, 368.250,32 lei – în anul 2012, 425.831,90 lei – în anul 2013, 301.490,80 lei – în anul 2014 și 281.291,50 lei în anul 2015), cât și a ponderii acestora, raportat la totalul contravalorii programelor de formare profesională/perfecționare (2011 – 7,9%; 2012 – 6,2%; 2013 – 5,8%; 2014 – 5,3%; 2015 – 5,0%);

– au fost reținute o serie de aspecte care pot conduce la concluzia că programele de formare profesională/perfecționare constituie, în multe situații, o modalitate de recompensare, de către șefii instituțiilor publice, a funcționarilor publici;

– au fost identificate programe de perfecționare diferite în același interval de timp, cu același formator, dar în locații diferite, fapt fizic imposibil, precum și cazuri în care același partener de formare a organizat programe de perfecționare diferite, cu formatori diferiți, dar în aceeași perioadă și locație, și în aceste situații punându-se sub semnul întrebării realitatea realizării cursurilor în cauză;

– cheltuielile estimate ale serviciile hoteliere de care au beneficiat participanții la programele de formare profesională/perfecționare s-au ridicat, în perioada analizată, la 55.579.534 lei (comparativ, contravaloarea programelor a fost de 34.362.744 lei), cu mențiunea că aceste cheltuieli sunt suportate, în cvasitotalitatea situațiilor, de bugetele instituțiilor și autorităților publice din care provin cursanții. Totodată, este de precizat că acestor cheltuieli li se adaugă și cele ocazionate de transportul la și de la locațiile de desfășurare a programelor, care se decontează de către instituțiile/autoritățile publice prin aplicarea dispozițiilor H.G. nr. 1860/2006, cu modificările ulterioare; cazarea este asigurată în locații aflate în stațiuni turistice și în perioada vacanțelor;

– serviciile de cazare includ, pe lângă mic-dejun, bonuri de masă (de regulă, în valoare de 100 lei/zi) reprezentând contravaloarea prânzului și a cinei. În H.G. nr. 1860/2006, cu modificările ulterioare, singura prevedere referitoare la decontarea contravalorii mesei oferite personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării în altă localitate se regăsește la art. 32, respectiv „în situația în care în costul cazării este inclus și micul dejun, se decontează și contravaloarea acestuia”.  Prin urmare, prin includerea valorii bonurilor de masă, altele decât mic dejun, în serviciile hoteliere s-a creat un avantaj locațiilor unde au loc cursurile, cu încălcarea prevederilor legale mai sus menționate.

  ***Sinteza Notei de informare privind Programele de formare profesională/perfecționare organizate  Agenția Națională a Funcționarilor Publici (A.N.F.P.) și centrele regionale de formare continuă pentru administrația publică locală, în perioada ianuarie 2011 – septembrie 2016, este disponibilă integral, pe site-ul Guvernului României, la adresa: https://goo.gl/5EnsRE

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Guvern
SAV-COM Suceava
FACOS Suceava
Edofier Fier Forjat
Castiga premii zilnice cu factura electronica din contul E.ON Myline
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
A.I.T.I. Imobiliare Suceava
General Construct - Anunturi angajare
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava