Senatul României a modificat Legea Educației Naționale pentru a putea da posibilitatea desfășurării cursurilor online, a evaluării, admiterii online, în așa fel încât anul universitar 2019 -2020, precum și anul școlar să se încheie în condiții foarte bune, astfel încât elevii și studenții români să nu aibă de suferit sau de pierdut. Anunțul a fost făcut de senatorul social democrat, profesorul Virginel Iordache. ”Miercuri, 15 Aprilie 2020, in Senatul României am votat câteva modificări la Legea Educației Naționale, plecând de la realitățile pe care le traversăm vis-a-vis de starea de urgență, în care se află România , stare care va continua și în următoarea perioadă, conform decretului pe care președintele l-a semnat. Modificările efectuate, de fapt, ca și completare a Legii Educației Naționale, dă posibilitatea desfășurării cursurilor online, a evaluării, admiterii online, în așa fel încât anul universitar 2019 -2020, precum și anul școlar să se încheie în condiții foarte bune, astfel încât elevii și studenții români să nu aibă de suferit sau de pierdut. Aceste modificări garantează încheierea in bune condiții a anului școlar 2019-2020, Creează condiții optime pentru organizarea anului școlar 2020-2021, precum și salarizarea in condiții de legalitate a profesorilor ce au desfășurat activități on-line”, a spus Iordache.

Profesorul Iordache a redat concret modificările efectuate pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011:

Art.I.- Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. După articolul 25, se introduce un nou articol, art.25(1) următorul cuprins:
„Art.25.-(1) Prin derogare de la prevederile art.25 alin.(1), în situația în care se instituie starea de urgență sau starea de asediu potrivit prevederilor constituționale, activitățile desfășurate în învățământul preșcolar și școlar se pot desfășura și online pentru asigurarea exercitării dreptului fundamental la învățătură prevăzut la art.32 din Constituție.
(2) Pentru învățământul preuniversitar, Ministerul Educației și Cercetării elaborează Metodologia derulării activităților în unitățile de învățământ în sistem online, care cuprinde precizările necesare astfel încât să se asigure desfășurarea activităților în cele mai bune condiții.”

2. După articolul 139, se introduce un nou articol, art.139(1), cu următorul cuprins:
„Art.139(1).-(1) Prin derogare de la prevederile art.139 și 140, în situaţia în care se instituie starea de urgenţă sau starea de asediu potrivit prevederilor constituţionale, activităţile desfăşurate în învăţământul universitar se pot desfăşura şi online pentru asigurarea exercitării dreptului fundamental la învăţătură prevăzut la art.32 din Constituţie.
(2) Instituţiile de învăţământ superior elaborează, în baza autonomiei universitare şi cu asumarea răspunderii publice, propria Metodologie a derulării activităţilor desfășurate în universitate în sistem online, aprobată de senatul universitar, care să asigure buna desfăşurare a activităţilor.”

3. După articolul 143, se introduc trei noi articole, art.1431 – 1433, cu următorul cuprins:
„Art.1431.-(1) Activitățile didactice și de cercetare prevăzute la art.287, precum și examenele de finalizare a semestrelor și a studiilor de licență și masterat, susținerea referatelor și a tezelor de doctorat, desfășurate online în anul universitar 2019 – 2020, sunt recunoscute pentru formele de organizare prevăzute la art.139 lit.a) și b).
(2) Prevederile alin.(1) se aplică și pentru activitățile desfășurate în învățământul preuniversitar prevăzute la art.262.
(3) Dispozițiile alin.(1) și (2) se aplică în oricare an școlar și universitar în care se instituie starea de urgență sau starea de asediu.

Art.1432.-(1) Prin derogare de la prevederile art.142, universitățile pot organiza admitere pentru anul universitar 2020 – 2021, în forma online potrivit metodologiei aprobată de senatul universitar.
(2) În anul universitar 2019-2020 se poate organiza online susținerea tezelor de abilitare.

Art.1433.-Prin derogare de la prevederile art.22 și art.138, și ale art.33 – 35 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările și completările ulterioare, acreditarea și autorizarea provizorie a programelor de studii universitare de licență și ale domeniilor de masterat, precum și a organizațiilor furnizoare a educației din învățământul preuniversitar și superior se prelungesc până la data de 30 iunie 2021.

Art.II.- În termen de 15 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Educaţiei şi Cercetării emite normele metodologice prevăzute la art.251 alin.(2) și la art.1391 alin.(2).

Art.III.- Prin derogare de la prevederile art.5 alin.(2) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, prevederile prezentei legi intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Educaţie
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava