Anunţ privind organizarea LICITAŢIEI PRINCIPALE de vânzare de masă lemnoasă pe picior pentru producţia anului 2016

 • Organizatorul licitaţiei: DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul in Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783, e-mail: office@suceava.rosilva.ro
 • Data şi ora desfăşurării licitaţiei:
  • 21 decembrie 2015 ora 900 pentru ocoalele silvice: Broşteni, Crucea, Dorna Candrenilor, Vatra Dornei, Iacobeni, Cîrlibaba, Breaza, Pojorîta, Vama şi Moldoviţa
  • Plicurile cu ofertele pentru ocoalele Broşteni, Crucea, Dorna Candrenilor, Vatra Dornei, Iacobeni, Cîrlibaba, Breaza, Pojorîta, Vama şi Moldoviţa se depun în data de 21.12.2015 începând cu ora 900
  • 22 decembrie 2015 ora 900 pentru ocoalele silvice: Frasin, Marginea, Putna, Falcău, Brodina, Mălini, Râşca, Fălticeni, Dolhasca, Pătrăuţi şi Adîncata
  • Plicurile cu ofertele pentru ocoalele Frasin, Marginea, Putna, Falcău, Brodina, Mălini, Râşca, Fălticeni, Dolhasca, Pătrăuţi şi Adîncata se depun în data de 22.12.2015 începând cu ora 900
 • Locul desfăşurării licitaţiei: Sala Auditorium „Joseph Schmidt” situată în Corpul F al Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, din Municipiul Suceava, str. Universităţii, nr. 13, jud. Suceava
 • Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu prezentarea ofertelor scrise în plic închis şi sigilat
 • Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 924/2015.
 • Data şi ora organizării preselecţiei: 10 şi 11 decembrie 2015, ora 900-1600
 • Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: 9 decembrie 2015 ora 1600

Lista partizilor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de licitare pentru fiecare partidă sunt afişate la sediul organizatorului şi pe site-ul www.rosilva.ro

Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie 518719 m3, din care pe natură de produse:

 • produse principale:   323957  (m3);
 • produse secundare:  190563  (m3);
 • produse de igienă:         607  (m3);
 • produse accidentale:    3592  (m3);

şi, respectiv, pe specii şi grupe de specii:

 • răşinoase:    383291  (m3);
 • fag:             105254  (m3);
 • stejari:            1951  (m3);
 • diverse tari:   18470  (m3);
 • diverse moi:    9753  (m3).

Masa lemnoasă pe picior oferită spre vânzare provine din fondul forestier proprietate publică a statului certificat în sistemul Forest Stewardship Council (FSC).

Masa lemnoasă pe picior rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei nu se poate adjudeca prin negociere, conform art. 14 alin (3) din Regulament.

Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de: 25 noiembrie 2015

Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei: Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate în termenul maxim de 10 zile lucrătoare, stabilit prin caietul de sarcini, din culpa exclusivă a operatorului economic/grupului de operatori economici adjudecatar, atrage anularea adjudecării pentru masa lemnoasă respectivă şi pierderea garanţiei de contractare aferente.

Rezilierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate din culpa exclusivă a operatorului economic/grupului de operatori economici adjudecatar atrage pierderea garanţiei de contractare aferente, precum şi a dreptului de participare la licitaţie/negociere pentru partida al cărei contract de vânzare-cumpărare a făcut obiectul rezilierii.

Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: Direcţia Silvică Suceava – Biroul Producţie, telefon 0230/216.785 interior 227/288.

 

Organizator,
DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Licitaţii şi anunţuri

Direcţia Silvică Suceava
DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA
Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6
Telefon: 0230 217 685 / Fax: 0230 521 783

General Construct - Anunturi angajare
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava