MOPAN Suceava

Serviciul Corp Control, Anticorupție și Integritate din Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a finalizat controlul privind implementarea a două proiecte de e-guvernare, cu fonduri europene, de către Consiliul Județean Suceava (CJ) în mandatul social democratului Cătălin Nechifor. Furnizorii de hardware şi soluţii IT din aceste proiecte sunt SC Expert One Research SRL şi SC Siveco România SRL.

Ancheta a constatat licitaţii trucate şi rapoarte de implementare false, acceptate ca atare de către Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale (OIPSI).

Valoarea totală a proiectelor se ridică la 13.361.118 lei din care 7.169.321 lei fără TVA s-au cheltuit pentru IT. Concluziile raportului au fost înaintate către Direcția Națională Anticorupție.

Obiectul controlului l-au reprezentat proiectele CJ Suceava: „Implementarea de soluții de e-guvernare la nivelul a 15 localități din județul Suceava I” (cod SMIS 48451, contract din 5 septembrie 2014 cu SC SIVECO România SRL), și „Implementarea de soluții de e-guvernare la nivelul a 15 localități din județul Suceava III” (cod SMIS 48457, contract din 20 august 2014 cu SC Expert One Research SRL). Prin aceste proiecte, CJ Suceava trebuia să achiziționeze o soluție informatică și componente hardware necesare pentru a informatiza o serie de servicii oferite de primăriile din localităţile judeţului: registrul agricol, serviciul de taxe și impozite locale, serviciul financiar și cel de contabilitate, resurse umane, management documente, componente de management proiecte etc.

În urma verificărilor, echipa de control a constatat o serie de nereguli:

• nevoia de achiziții IT a fost creată artificial;
• oferte câştigătoare neconforme şi tratament neegal aplicat ofertanţilor;
• criterii de calificare restrictive; procesul de atribuire a contractelor „cu dedicaţie”;
• soluția informatică implementată nefuncțională în parametrii prevăzuți în contract;
• raportări false.

În concluzie, Raportul constată faptul că „ofertarea de condiţii/elemente optime, prin documentele tehnico-financiare prezentate la licitaţie, în scopul îndeplinirii cerinţelor caietului de sarcini, dar neîndeplinirea acestora în final (având concursul beneficiarului cât şi al OIPSI) poate fi încadrată la secţiunea a 41-a „infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene” din L.78/2000, cu atât mai mult cu cât din start s-a creat o necesitate artificială, iar soluţiile tehnice diferă deşi se dorea o integrare a sistemelor informatice”.

Raportul este primul rezultat al controlului tematic cerut de conducerea MFE asupra proiectelor de informatizare a instituțiilor publice.

Iată Raportul integral:

Concluziile raportului misiunii de control a Serviciului Corp Control, Anticorupție și Integritate privind implementarea proiectelor e-guvernare Suceava (SMIS 48457 și 48451)

Obiectul controlului l-au reprezentat proiectele „Implementarea de soluții de e-guvernare la nivelul a 15 localități din județul Suceava I”, numit în continuare Suceava I, și „Implementarea de soluții de e-guvernare la nivelul a 15 localități din județul Suceava III”, numit în continuare Suceava III – coduri SMIS 48451, respectiv 48457.

Consiliul Județean Suceava a decis să depună, pentru 45 de localități, trei cereri de finanțare pentru grupuri de câte 15 localități. În urma procesului de evaluare realizat de Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale (OIPSI) din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI), doar două din cele trei proiecte au fost aprobate.

Consiliul Județean Suceava, beneficiarul proiectului Suceava III, în valoare de 6.734.654 lei, și al proiectului Suceava I, în valoare de 6.626.464 lei, trebuia să achiziționeze o soluției informatică și componentente hardware necesare acesteia pentru a informatiza o serie de servicii oferite de primăriile din cele 30 de localități. Printre serviciile ce urmau a fi informatizate cu bani europeni se numărau: registrul agricol, serviciul de taxe și impozite locale, serviciul financiar și cel de contabilitate, resurse umane, management documente, componente de management proiecte etc.

CJ Suceava a organizat licitații pentru cele două proiecte și a desemnat câștigătoare două firme diferite, care au propus soluții tehnice de asemenea diferite.

  • Pentru proiectul Suceava III a fost desemnată câștigătoare firma SC Expert One Research SRL, cu un contract în valoare de 4.160.709 lei, fără TVA.
  • Pentru proiectul Suceava I a fost desemnată câștigătoare firma SC SIVECO România SRL cu un contract în valoare de 3.008.612 lei , fără TVA.

În urma verficărilor efectuate la fața locului locului în perioada 29 august – 2 septembrie 2016 echipa de control a constatat o serie de nereguli care ridică suspiciuni întemeiate privind procesul de  atribuire a unui contract către firma SC Expert One Research SRL. De asemenea, s-a constatat faptul că beneficiarul a efectuat plățile către furnizorul SC Expert One Research SRL deși soluția informatică implementată de acesta nu funcționa în parametrii prevăzuți în contract.

Verificările au arătat faptul că soluțiile tehnice oferite de către cei doi câștigători ai licitațiilor erau necompatibile din punct de vedere tehnic, ceea ce ridică suspiciunea de „dedicare” a acestora. CJ Suceava nu a introdus în caietele de sarcini specificații tehnice similare, lucru care ar fi permis localităților din cele două proiecte să lucreze în același sistem sau să se conecteze la baze de date naționale.

Deficiențemajoreconstatate la cele 4 primării verificate aleatoriu:

Localitatea Udești – soluție implementată de SC Expert One Research SRL – nu se utilizează sistemul, la opt luni de la finalizarea contractului, iar conectarea și interfațarea cu sistemele externe nu a putut fi verificată.

Localitatea Fântâna Mare – soluție implementată de SC SIVECO România SRL – nu se utilizează sistemul informatic la zece luni de la finalizarea contractului și se folosește sistemul informatic anterior.

Localitatea Bogdănești – soluție implementată de SC SIVECO România SRL – nu se utilizează sistemul informatic achiziționat.

Localitatea Fălticeni – soluție implementată de SC Expert One Research SRL – sistemul nu este utilizat din cauza problemelor întâmpinate de către angajați.

Principalele concluzii ale controlului pe proiectul Suceava I

  • Verificările întârziate în urma unei Suspiciuni de Nereguli au favorizat beneficiarul CJ Suceava și contractorul SC SIVECO ROMANIA SRL.

În data de 05.04.2016, a fost ridicată o Suspiciune de Nereguli care presupunea verificarea a 23 de acte care făceau parte din contract. Demararea procedurilor de verificare, proceduri care legal trebuiesc demarate în termen de zece zile, au fost demarate după aproximativ 100 de zile. Verificarea efectivă s-a desfășurat la sediul OIPSI din cadrul MCSI și a durat o singură zi, cu tot cu redactare, avizări și aprobări. În raportul misiunii de control se menţionează că „Ţinând cont de volumul documentelor care trebuiau verificate, echipa Serviciului Corp Control, Anticorupție și Integritate consideră că această misiune nu se putea efectua într-o singură zi (28.07.2016), după care să se întocmească Proiect Notă de constatare (11 pagini), care să fie verificat, avizat, aprobat şi înregistrat pe 29.07.2016, existând suspiciunea de emitere a acestui act fără o bază reală.

Principalele concluzii ale controlului pe proiectul Suceava III

▪      Necesitatea acestui sistem informatic a fost creată artificial

Potrivit Raportului, „Angajații care ar fi trebuit să beneficieze de un sistem informatic novator, modern etc. folosesc în continuare programe achiziționate anterior, ceea ce duce la concluzia că necesitatea acestor noi achiziții a fost creată artificial”. De asemenea, raportul arată faptul că, din documentele analizate, „nu a rezultat finalizarea interconectării primăriilor cu instituțiile menționate în caietul de sarcini”. Aceeași concluzie este valabilă și pentru proiectul Suceava I.

▪      Prestatorul SC Expert One Research SRL a fost avantajat prin includerea de către autoritatea contractantă în caietul de sarcini a unor cerințe care descurajau concurența

În cazul proiectului Suceava III, autoritatea contractantă a inclus în caietul de sarcini o serie de  cerințe restrictive, care însă erau îndeplinite de către ofertantul SC Expert One Research SRL. Aceste cerințe restrictive nu se regăseau însă și în caietul de sarcini al Suceava I, proiect cu obiective  similare cu acesta. „Considerăm că defalcarea atât de detaliată a cerinţelor de experienţă similară, cumulat cu certificările pentru un anumit tip de cunoştinţe pentru experţii cheie, certificări pentru care nu s-a cerut să fie emise de către o autoritate publică competentă sau de către un organism de drept public sau privat care respectă standarde europene de certificare, sunt de natură să restricţioneze concurenţa.” – afirmă raportul.

▪      Prestatorul SC Expert One Research SRL a fost avantajat de către autoritatea contractantă prin acceptarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului

CJ Suceava a încheiat contractul de prestări servicii cu SC EXPERT ONE RESEARCH SRL pe o perioadă de 305 zile. Contractul a suferit însă numeroase modificări prin nu mai puțin de 12 acte

adiționale. Primul astfel de act reducea perioada de execuție de la 305 zile la 250 de zile pentru a se putea încadra în perioada de implementare a proiectului. Prin următoarele acte adiționale perioada de execuție a fost însă prelungită la 489 de zile. Această decizie “nu face decât să favorizeze ofertantul câștigător”, căruia i s-a creat astfel un avantaj față de ceilalți participanți la licitație.

▪      Misiunile de verificare au fost efectuate superficial, în condițiile în care însuși prestatorul recunoștea că nu a îndeplinit condițiile contractuale.

În anul 2015 au fost efectuate două misiuni de verificare la fața locului – în martie 2015 și octombrie 2015 – de către același expert extern. Expertul desemnat de OIPSI din cadrul MCSI, cel care trebuia să verifice dacă sistemele respective funcționau conform specificațiilor, la capitolul “Aspecte legate de TIC”, a făcut consemnări identice, probabil copiate prin metoda copy paste. Acesta nota faptul că “platforma tehnică este excelent adaptată nevoilor proiectului implementat”. În realitate, chiar prestatorul menționa într-un document că sistemul nu a funcționat niciodată.

Concluzii finale:

Raportul constată faptul că „ofertarea de condiţii/elemente optime, prin documentele tehnico- financiare prezentate la licitaţie, în scopul îndeplinirii cerinţelor caietului de sarcini, dar neîndeplinirea acestora în final (având concursul beneficiarului cât şi al OIPSI ) poate fi încadrată la secţiunea a 41-a „infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene” din L.78/2000, cu atât mai mult cu cât din start s-a creat o necesitate artificială, iar soluţiile tehnice diferă deşi se dorea o integrare a sistemelor informatice”.

Raportul complet întocmit de Serviciului Corp Control, Anticorupție și Integritate a fost înaintat Direcției Naționale Anticorupție.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Administraţie
PNL - Lucian Harsovschi - Gheorghe Flutur
PSD - Gheorghe Soldan
Dreapta Unita - Marian Andronache
Dreapta Unita - Cristian Ilie Timoficiuc
SAV-COM Suceava
MOPAN Suceava
FACOS Suceava
Edofier Fier Forjat
E.ON - Luna aceasta, factura electronica iti poate aduce premii in fiecare zi
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
A.I.T.I. Imobiliare Suceava
General Construct - Anunturi angajare
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava