MOPAN Suceava

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) supune consultării publice proiectul de decizie privind condițiile și procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale. “Pentru a asigura accesul tuturor românilor la un pachet minim de servicii poştale, la un anumit nivel de calitate şi la tarife accesibile, propunem un mecanism de desemnare a funizorilor de serviciu universal bazat pe un sistem de evaluare a cererilor furnizorilor care doresc să ofere serviciile din sfera serviciului universal. Astfel, am revizuit și detaliat criteriile de evaluare a cererilor depuse de solicitanți pe care le vom analiza punctând, printre altele, acoperirea teritorială, experienţa în furnizarea serviciilor, dar şi nivelul de calitate al serviciilor oferite, prin prisma numărului de reclamaţii întemeiate primite de către furnizorul solicitant”, a declarat Sorin Grindeanu, preşedintele ANCOM.

Serviciile incluse în sfera serviciului universal

Accesul la serviciul universal reprezintă dreptul oricărei persoane de a beneficia de furnizarea permanentă a serviciilor poştale de bază, la un anumit nivel de calitate, în orice punct de pe teritoriul României, la tarife accesibile tuturor utilizatorilor.

Serviciile poștale incluse în sfera serviciului universal sunt: colectarea, sortarea, transportul și livrarea trimiterilor poștale interne și internaționale având ca obiect trimiteri de corespondență, imprimate și pachete mici, în greutate de până la două kg (inclusiv); colectarea, sortarea, transportul și livrarea coletelor poștale interne și internaționale, în greutate de până la 10 kg (inclusiv); distribuirea coletelor poștale în greutate de până la 20 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia; serviciul de trimitere recomandată; serviciul de trimitere cu valoare declarată; colectarea, sortarea, transportul și livrarea cecogramelor interne și internaționale. Nu sunt incluse în sfera serviciului universal trimiterile poștale în număr mare (corespondență, imprimate, colete și pachete mici).

Procedura de desemnare

Orice furnizor de servicii poştale autorizat să furnizeze serviciile incluse în sfera serviciului universal poate fi desemnat furnizor de serviciu universal, ca urmare a transmiterii unei cereri către ANCOM, în termen de 30 de zile de la data la care ANCOM publică un anunţ, pe propria pagină de internet, cu privire la intenția desemnării.

Furnizorul sau furnizorii de serviciu universal desemnaţi vor avea obligaţia de a furniza servicii la tarife accesibile pe întreg teritoriul pentru care au fost desemnaţi, inclusiv în zonele situate în condiţii geografice excepţionale sau cu densitate scăzută a populaţiei, acolo unde volumul de corespondenţă este mic şi din acest motiv activitatea poate fi neprofitabilă.

Criterii de evaluare a cererilor de desemnare

Având în vedere faptul că prin intermediul serviciului universal trebuie asigurată furnizarea serviciilor în orice punct de pe teritoriul României, pentru evaluarea acoperirii teritoriale, ANCOM va puncta gradul de acoperire cu puncte de acces deservite de personal la nivelul unităților administrative de bază (comune sau oraşe), respectiv cu puncte de acces nedeservite de personal la nivelul localităţilor.

De asemenea, ţinând cont de faptul că prin intermediul serviciului universal trebuie garantată furnizarea unor servicii poștale la un anumit nivel de calitate, în mod permanent și la tarife accesibile, Autoritatea va puncta experienţa în furnizarea serviciilor poștale pentru care se solicită desemnarea, traficul de trimiteri poştale realizat, media procentelor anuale de reclamaţii întemeiate, cifra de afaceri aferentă furnizării serviciilor poștale, precum și solvabilitatea generală a solicitanților.

Toate aceste criterii economice şi tehnice vor reprezenta 50% din punctajul final acordat unei cereri de desemnare, iar restul de 50% va reprezenta propunerea financiară. Această propunere va cuprinde detaliat, pentru fiecare an din perioada de desemnare, o estimare a cuantumului maxim anual al costului net aferent furnizării serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal pentru care se solicită desemnarea.

Finanţarea serviciului poştal universal

Costul net al furnizării serviciului universal reprezintă pierderile înregistrate de furnizorul desemnat ca urmare a îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin în această calitate. Compensarea costului net se va realiza doar la cererea furnizorului şi doar dacă acesta constituie o sarcină injustă.

Conform proiectului lansat în consultare astăzi, costul net aferent furnizării serviciilor poștale din sfera serviciului universal va putea constitui o sarcină injustă pentru furnizorul desemnat dacă nivelul rentabilității capitalului mediu angajat înregistrat din furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal se află sub valoarea costului mediu ponderat al capitalului stabilit de ANCOM. Prin urmare, dacă rentabilitatea capitalului mediu angajat se situează peste sau la nivelul ratei rezonabile de rentabilitate, costul net nu afectează capacitatea furnizorului de a obține un profit rezonabil și ca urmare nu reprezintă o sarcină injustă, iar costul net nu va fi compensat.

În prezent, dreptul de acces la serviciul universal este asigurat pe întreg teritoriul României de către Compania Naţională Poşta Română (CNPR), care deţine calitatea de furnizor de serviciu universal până la data de 31 decembrie 2019.

Procesul de consultare publică

Proiectul de decizie privind condiţiile şi procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale poate fi consultate aici. Persoanele interesate sunt invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 02.09.2019, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nouă nr.2, sector 3, Bucureşti), direct la Registratură sau prin intermediul direcţiilor regionale ale Autorităţii. Observaţiile pot fi transmise şi prin fax la numărul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Economic
SAV-COM Suceava
MOPAN Suceava
FACOS Suceava
Edofier Fier Forjat
E.ON - Luna aceasta, factura electronica iti poate aduce premii in fiecare zi
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
A.I.T.I. Imobiliare Suceava
General Construct - Anunturi angajare
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava