DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA,

cu sediul in Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783

anunţă organizarea la sediul acesteia, a unor:

LICITATII DE MASA LEMNOASA – în data de 13.02.2014

 dupa cum urmeaza:

  1. LICITATIE INTERMEDIARApentru masa lemnoasă pe picior ,în data de 13 februarie 2014, începând orele 0900,

posibilitatea anului 2014, în volum de 18,6 miimc, din fond forestier de stat, de la ocoalele silvice: Moldovița, Solca sișca.

Licitatia va fi publica, deschisa, cu strigare.

Pentru admiterea la licitatie Directia Silvica Suceava organizeaza o preselectie la sediul acesteia in data de 06 februarie 2014, intre orele 900-1600 , data la care se vor face si inscrierile pentru licitatie.

Pentru participarea la licitatie, agentii economici vor depune, documentatia de preselectie, conform Ordinului MMP nr. 1898/2010.

Celelalte conditii de desfăsurare a preselectiei si a licitatiei sunt cuprinse in caietul de sarcini al licitatiei si sunt aceleasi ca la licitatiile anterioare.

  1. LICITAŢIE DE MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ şi din CONFISCĂRI

în data 13 februarie 2014, începând cu ora 1000

şi anume:

I.MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ PE SPECII ŞI SORTIMENTE, după cum urmează:

– Lemn rotund pentru cherestea răşinoase

21.764

mc

– Lemn rotund pentru cherestea fag

4.887

mc

– Lemn rotund pentru cherestea stejar şi paltin

527

mc

– Lemn rotund pentru cherestea diverse tari

272

mc

– Lemn rotund pentru cherestea diverse moi

50

mc

– Lemn rotund şi despicat pentru celuloză

150

mc

– Lemn foc

501

mc

TOTAL MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ

28.151

mc

II.MASĂ LEMNOASĂ DIN CONFISCĂRI, după cum urmează:

– Lemn rotund pentru cherestea

3,000

mc

– Lemn rotund şi despicat pentru celuloză

3,000

mc

– Lemn foc

2,000

mc

TOTAL MASĂ LEMNOASĂ CONFISCĂRI

8,000

mc

Licitaţia va fi cu prezentarea ofertelor scrise în plic închis și sigilat

Masa lemnoasă este oferită de următoarele ocoale silvice: Crucea, Dorna Candrenilor, Pojorîta, Vama, Moldovița, Stulpicani, Marginea, Putna, Falcău, Brodina, Mălini, Râşca, Fălticeni, Dolhasca, Pătrăuţi şi Adîncata.

Pentru admiterea la licitatie Directia Silvica Suceava organizeaza o preselectie la sediul acesteia in data de 06 februarie 2014 între orele 900-1600

Pentru participarea la licitatie, agentii economici vor depune, documentatia de preselectie, conform Ordinului MMP nr. 1898/2010.

Înscrierea persoanelor juridiceconstând în înregistrarea cererii de participare și a ofertei scrise (depusă în plic închis și sigilat) la secretariatul D.S.Suceava se poate facepână la data de 12 februarie 2014, ora 1500.

  1. CONDITII GENERALE pentru licitaţiile de vânzare a masei lemnoase pe picior / fasonată:

Cantităţile de masă lemnoasă oferite la licitaţie pe partizi/ loturi şi ocoale silvice, cât şi preţurile de pornire la licitaţie vor fi afişate şi puse la dispoziţia persoanelor juridice prin Biroul Comercial-Producţie din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, precum şi la sediul ocoalelor silvice. De asemenea listele de licitaţie se pot consulta şi pe internet pe site-ul RNP-Romsilva la adresa www.rosilva.ro și www.silvasv.ro (opţiunea „licitaţii”).

Persoanele juridice admise pentru participarea la licitații vor constitui garanția de contractare prin instrumente bancare legale decontabile până la data licitației sau numerar la casieria Direcției Silvice Suceava în limita plafoanelor prevăzute de legislația în vigoare.

La data licitatiei garantia trebuie sa fie depusă în contul Direcției Silvice Suceava.

Pentru partizile/ loturile neadjudecate la sfârşitul licitaţiilor se vor organiza negocieri cu persoanele juridice interesate şi care au fost preselectate pentru participarea la licitaţie.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Producţie din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, la telefoanele 0230/217685, interior 227/288 sau 0230/521641.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Licitaţii şi anunţuri

Direcţia Silvică Suceava
DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA
Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6
Telefon: 0230 217 685 / Fax: 0230 521 783

Sarbatori Fericite
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava