Concert pascal
MOPAN Suceava
Toate articolele cu referire la subiectul ‘PAVEL MARGARIT SI ASOCIATII’

De ce să ții cont la înființarea unei societăți comerciale în 2024?

Executive summary: Potrivit Legii nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului, pentru ca...

7 zile în urmă... | 336 vizualizări | Comentează

Legal 500: Pavel, Mărgărit și Asociații – Locul 3 în Romania 2024 (h1)

Societatea Românească de Avocatură Pavel Margarit si Asociatii este una dintre cele mai bune firme de avocatură din România recunoscută pe Locul 3 în România de către directorul internațional Legal 500...

3 săptămâni în urmă... | 282 vizualizări | Comentează

Modificări fiscale în privința societăților comerciale din România în 2024

Începând cu anul 2024, Codul Fiscal suferă o serie de modificări operate prin Legea 296/2023 și prin Ordonanță de urgență 115/2023, printre care se numără și  modalitatea de calcul a impozitului pe venitul...

o lună în urmă... | 484 vizualizări | Comentează

Declarația de creanță în procedura insolvenței în România

Potrivit reglementărilor din Legea nr. 85/2014, pentru dobândirea calității de creditor în procedura insolvenței în România, trebuie parcurse o serie de etape, printre care amintim: notificarea creditorilor...

o lună în urmă... | 355 vizualizări | Comentează

Litigii privind revendicarea imobilelor naționalizate în România

Perioada comunistă, anii 1945-1989, a avut o influență majoră asupra unui drept constitutional, și anume dreptul de proprietate în România, întrucât au existat numeroase imobile preluate abuziv de către...

2 luni în urmă... | 508 vizualizări | Comentează

Litigii Fiscale în România: Contestarea deciziilor de impunere și a actelor administrative fiscale

Potrivit reglementărilor din legislația fiscală împotriva unui act administrativ fiscal se poate formula calea de atac a contestaţiei, al cărui obiect îl constituie sumele şi măsurile stabilite şi înscrise...

2 luni în urmă... | 534 vizualizări | 1 comentariu

Litigii privind relațiile de vecinătate (grănițuire, servitutea de trecere și de vedere)

Conform codului civil, dreptul de proprietate privată în România include în cuprinsul său dreptul de posesie, folosință și dispoziție a unui bun, în mod exclusiv, absolut și perpetuu, în limitele stabilite...

2 luni în urmă... | 729 vizualizări | Comentează

Recuperare creanță prin procedura prealabilă în România

Conform Codului de Procedură Civilă, există modalități prin care un creditor poate recupera o creanță sau o datorie fără a fi necesară declanșarea unei acțiuni în instanță. În acest sens, creditorul poate...

3 luni în urmă... | 598 vizualizări | Comentează

Litigii privind ieșirea din indiviziune și partaj

Instituția de coproprietate în România se referă la acea situație în care două sau mai multe persoane dețin în proprietate comună un anumit bun, indiferent dacă este vorba de un bun mobil sau imobil, fiecare...

3 luni în urmă... | 546 vizualizări | Comentează

Litigii ale cumpărătorilor în relația cu dezvoltatorii imobiliari din România

De cele mai multe ori, cumpărarea unui apartament nou în ansambluri rezidențiale de la dezvoltatori din piața imobiliară în România are loc în momentul în care construcția se află încă în faza de proiectare...

3 luni în urmă... | 481 vizualizări | Comentează

Litigii privind anularea contractelor în România

Contractul civil în România se încheie prin acordul părților, fiind necesară respectarea condițiilor de fond și de formă impuse de codul civil. În aceste prevederi legale se stabilește că orice contract...

4 luni în urmă... | 625 vizualizări | Comentează

Litigii privind anularea contractelor în România

Contractul civil în România se încheie prin acordul părților, fiind necesară respectarea condițiilor de fond și de formă impuse de codul civil. În aceste prevederi legale se stabilește că orice contract...

4 luni în urmă... | 481 vizualizări | 1 comentariu

Contestarea deciziilor emise de către CNCI/ANRP în România

Restituirea bunurilor confiscate de regimul comunist reprezintă o condamnare a abuzurilor comuniste și o formă de reparație materială și morală pentru comportamentul injust. Având în vedere durata îndelungată...

4 luni în urmă... | 559 vizualizări | Comentează

Care sunt modalitățile de recuperări de creanțe în România?

În general, un drept de creanță izvorăște dintr-un raport juridic între părți, în baza unui contract semnat de acestea. De cele mai multe ori, creditorul își obține recuperarea creanței pe cale amiabilă...

4 luni în urmă... | 509 vizualizări | Comentează

Litigii privind contractul individual de muncă în România

Contractul individual de muncă în România este baza juridică dintre angajat și salariat, care stabilește ce drepturi și obligații au părțile contractante. Există mai multe tipuri de contracte de muncă...

5 luni în urmă... | 849 vizualizări | Comentează

Aspecte relevante privind protecția consumatorului în România

Legea protecției consumatorului în România are rolul de a echilibra relațiile dintre comercianți și consumatori, garantând drepturi ale consumatorului prin derogări de la dreptul comun al contractelor...

5 luni în urmă... | 661 vizualizări | Comentează

Rezilierea și rezoluțiunea contractului. Acțiune în reziliere sau rezoluțiune într-un litigiu civil în România

Potrivit codului civil, contractul civil poate înceta prin diverse modalități, principalul motiv fiind, în general, nerespectarea obligațiilor contractuale. Codul civil prevede ca modalități de desfacere...

5 luni în urmă... | 662 vizualizări | Comentează

Răspunderea civilă delictuală în România

Răspunderea civilă delictuală în România urmăreşte în primul rând repararea unui prejudiciu produs ca urmare a săvârşirii unei fapte ilicite, dar are în acelaşi timp și scopul de a determina în conştiinţa...

6 luni în urmă... | 587 vizualizări | Comentează

Procedura de faliment a unei firme în România

Orice societate comercială în România este înființată pentru a desfășura activitate economică în România, însă în momentul în care aceasta nu reușește să își mai respecte angajamentele comerciale asumate...

6 luni în urmă... | 645 vizualizări | Comentează

Deschiderea procedurii insolvenței la cererea debitorului în România

Procedura de insolvență la persoane juridice și procedura de faliment a unei firme în România se poate deschide ca urmare a unei cereri introduse la tribunal de către un debitor în România, de către unul...

6 luni în urmă... | 647 vizualizări | Comentează

Răspunderea civilă contractuală în cadrul unui litigiu în construcții în România

Codul Civil în România prevede posibilitatea de reparare a prejudiciului în România și de a angaja răspunderea civilă contractuală în România în cazul ivirii unui litigiu în construcții în România. Acest...

6 luni în urmă... | 534 vizualizări | Comentează

Procedura de insolvență împotriva unui debitor în România

Procedura de insolvență la persoane juridice si procedura de faliment a unei firme în România se poate deschide ca urmare a unei cereri introduse la tribunal de către un debitor în România, de către unul...

6 luni în urmă... | 556 vizualizări | Comentează

Cum să procedezi când ești executat silit pentru o creanță prescrisă în România?

Executarea silită în România reprezintă un remediu prevăzut de lege pentru situația în care debitorul nu își execută integral și la timp obligația de plată stabilită printr-o hotărâre a instanței de judecată...

6 luni în urmă... | 807 vizualizări | Comentează

Cum poți intra pe piață ţigărilor electronice din Romania?

Producătorii de țigarete electronice care doresc să activeze pe piață ţigărilor electronice din România trebuie să aibă în vedere câteva aspecte importante de natură juridică pentru ca întreaga activitate...

7 luni în urmă... | 603 vizualizări | Comentează

Care sunt pașii care trebuie urmați pentru încheierea valabilă a unui contract de vânzare în România? Sunt valabil încheiate contractele de vânzare sub semnătură privată?

Legislația din România stabilește o serie de condiții cu privire la încheierea contractelor de vânzare în România. Codul Civil din România impune respectarea unei anumite forme de încheiere a contractului...

7 luni în urmă... | 622 vizualizări | Comentează

Cinci feluri în care se poate atrage răspunderea personală a administratorului în România – civil, penal, fiscal, excludere/revocare și în caz de insolvență a societății pe care o administrează

Legislația din România prevede o serie de reguli și obligații în sarcina administratorului din România privind desfășurarea activității sale. Conform legislației în vigoare, în România, administratorii...

8 luni în urmă... | 943 vizualizări | Comentează

Eveniment în Europa de Est, România a promulgat legea privind integrarea hidrogenului din surse regenerabile în domeniul industriei și transporturilor

Conform noilor modificări legislative în domeniul energiei regenerabile în România, un eveniment important în acest sens îl reprezintă promulgarea legii privind integrarea hidrogenului din surse regenerabile...

8 luni în urmă... | 604 vizualizări | Comentează

Care este actuala abordare a societății dumneavoastră cu privire la litigii în România?

În domeniul afacerilor, ivirea unui litigiu poate reprezenta o problemă semnificativă, întrucât afectează reputația unei societăți, consumând timp și resurse financiare. De aceea, este esențial ca societățile...

9 luni în urmă... | 719 vizualizări | Comentează

Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații a reprezentat un investitor străin în România, ca parte vătămată, păgubit cu peste 6 milioane de Euro de o grupare suspectă de înșelăciune în România, în recuperarea unui număr de peste 80 de autoturisme de teren marca Isuzu

Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații a reprezentat un investitor străin în România, ca parte vătămată, păgubit cu peste 6 milioane de Euro de o grupare suspectă de înșelăciune...

9 luni în urmă... | 1103 vizualizări | Comentează

Cum poți solicita rezoluțiunea unui antecontract de vânzare-cumpărare imobil cu repunerea părților în situația anterioară în România?

Antecontractul de vânzare-cumpărare a unui imobil în România, numit și promisiune de vânzare-cumpărare, este un act încheiat în formă autentică prin care proprietarul unui imobil în România se obligă față...

10 luni în urmă... | 845 vizualizări | Comentează

Cum poți proceda în cazul atragerii răspunderii administratorului unei societăți în România?

Administratorul societății este responsabil pentru toate acțiunile sau inacțiunile sale în conformitate cu obligațiile acestuia prevăzute de legislația aplicabilă și prevederile actului constitutiv al...

10 luni în urmă... | 805 vizualizări | Comentează

Care sunt pașii de urmat în cazul încălcării dreptului la protecția datelor cu caracter personal (GDPR)?

Atât legislația internă cât și cea europeană garantează oricărei persoane care este cetățean al unui stat din Uniunea Europeană dreptul la protecția propriilor date cu caracter personal. Dispozițiile aplicabile...

10 luni în urmă... | 718 vizualizări | Comentează

Evaluarea riscurilor înainte de intrarea în insolvență a unei societăți în România

Societatea Românească de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații, insolvență și faliment în România, avocat specializat în insolvență și faliment în România, debitor în România, prevenirea insolvenței în...

10 luni în urmă... | 945 vizualizări | Comentează

Noile modificări aduse legislației muncii în România începând cu anul 2023

Începând cu luna ianuarie a anului 2023, legislația muncii în România a suferit o serie de modificări. Cele mai importante dintre acestea vizează obligația angajatorului în România cu privire la informațiile...

11 luni în urmă... | 1125 vizualizări | Comentează
SAV-COM Suceava
MOPAN Suceava
FACOS Suceava
Edofier Fier Forjat
E.ON - Luna aceasta, factura electronica iti poate aduce premii in fiecare zi
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
A.I.T.I. Imobiliare Suceava
General Construct - Anunturi angajare
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava